Åpen gruppe for nærstående på dagtid

Åpen gruppe for nærstående på dagtid

28/02/2019 @ 12:00 – 13:30 – Velkommen til åpen gruppe for nærstående! Gruppen er en mulighet for nærstående til å møte andre i en lignende situasjon og til å snakke om aktuelle problemstillinger knyttet til det å være nærstående til en utsatt. Her på SMISO Oslo kan nærstående være foresatte (alle som har en foreldrerolle til utsatte barn/voksne utsatte), søsken, andre […]

Gratis advokatvakt

28/02/2019 @ 12:00 – 14:00 – Vi er så heldige å få midler av Justis- og beredskapsdepartementet til å ha en advokat her to timer hver torsdag. Man kan benytte seg av dette tilbudet gjennom drop-in eller timeavtale, hver torsdag fra kl. 12.00 – kl. 14.00.Hvis du vil være helt sikker på å få en samtale, kan du reservere tid på […]

Sanggruppe m/ Daniel

28/02/2019 @ 17:00 – 19:00 – Velkommen til sanggruppe med Daniel! I sanggruppa handler det ikke om å prestere, eller å være en “god” sanger, men om å ha en positiv opplevelse av det å bruke stemmen til å uttrykke seg og muligheten til møte andre mennesker i musikken. – Jeg har stor tro på at musikk kan være en ressurs […]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart