Andre tilbud

Følge til hjelpeinstans, advokathjelp og sommerleir.

Alle våre tilbud er gratis, med unntak av sommerleir (egenandel).
Vi har taushetsplikt.

Følge til hjelpeinstans

For noen mennesker utsatt for seksuelle overgrep kan det være vanskelig å gå til lege, tannlege eller andre helseundersøkelser.
Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å ivareta deg selv og helsen din. Våre faglige veiledere kan følge deg til tannlege, lege, NAV, studieveiledning og andre offentlige instanser.

For at vi skal kunne bli med deg, er vi avhengige av at du tar kontakt med oss i god tid i forveien.
Vi tilstreber å hjelpe alle som ønsker det, men må ta forbehold om at vi har ledige personalressurser.

Ta kontakt med oss per e-post: post@smioslo.no.

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen.

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret hver torsdag. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, voldsoffererstatning eller annet.
Samtalene er gratis for våre brukere og helt uforpliktende.

Det er nødvendig at du gjennomfører en enesamtale med en faglig veileder før du tar i bruk advokattilbudet.

Tidspuntk: hver torsdag mellom kl. 12-14.
Vi anbefaler å booke tid på forhånd ved å kontakte oss på telefon eller mail. Det er mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

For mer informasjon, kontakt oss på post@smioslo.no.

Sommerleir

Hver sommer arrangerer vi sommerleir. En fin uke for brukere og ansatte.
Sommerleir har alltid et tema som legger føringer for innholdet i uka. Temaet endres fra år til år.

For mer informasjon om vår sommerleir, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i vårt nyhetsbrev eller på hjemmesiden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart