Andre tilbud

Andre tilbud ved SMISO Oslo

Alle våre tilbud er gratis, med unntak av sommerleir (egenandel).
Vi har taushetsplikt.

Om sommerleir, gratis advokathjelp og følge til hjelpeinstans.

Følge til hjelpeinstanser

For noen mennesker utsatt for seksuelle overgrep kan det være vanskelig å gå til lege, tannlege eller andre helseundersøkelser.
Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å ivareta deg selv og helsen din. Våre faglige veiledere kan følge deg til tannlege, lege, NAV, studieveiledning og andre offentlige instanser.

For at vi skal kunne bli med deg, er vi avhengige av at du tar kontakt med oss i god tid i forveien.
Vi tilstreber å hjelpe alle som ønsker det, men må ta forbehold om at vi har ledige personalressurser.

Ta kontakt med oss per e-post: post@smioslo.no.

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen.

Gratis Advokathjelp

Hver torsdag har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret. De kan besvare spørsmål du har, vedrørende for eksempel en anmeldelse eller voldsoffererstatning. Samtalene er gratis for våre brukere og helt uforpliktende.

Det er nødvendig at du gjennomfører en enesamtale med en av våre ansatte før man tar i bruk advokattilbudet. Dette er viktig for å kartlegge hvor en selv er, hva en har behov for, og hva advokaten potensielt kan bistå med.

Advokat er tilgengelig torsdager mellom kl. 12-14. Vi anbefaler å booke tid ved å kontakte oss på telefon eller mail. Det er også mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

For mer informasjon vedrørende tilbudet, ta kontakt med oss på post@smioslo.no.

Tilbudet gis etter midler fra Justisdepartementet.

Sommerleir

Vi har nesten uten unntak arrangert sommerleir siden senterstart i 1986. Sommerleir har blitt arrangert på ulike steder i Norge. Brukere og ansatte reiser bort i 1 uke i forbindelse med sommeren. Alle leirene har et tema som det er et overordnet fokus på, og som legger føringer for innholdet i uka. Temaet endres fra år til år.

Sommerleir er et tilbud for kvinner og menn som er utsatt for seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen eller er foresatte til utsatte barn – og som har en tilhørighet til et av landets støttesentre/SMISOer.

For mer informasjon om vår sommerleir, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i vårt nyhetsbrev eller på hjemmesiden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart