Andre tilbud

Temakvelder

På SMISO Oslo arrangerer vi jevnlig temakvelder med ulike temaer.

Noen temakvelder er åpne for alle brukere over 18 år, andre er kun åpne for en bestemt målgruppe.

Det kan variere hvordan vi organiserer temakveldene våre. Vi har både interne temakvelder, holdt av våre ansatte, og eksterne temakvelder som gjerne gjennomføres i samarbeid med andre aktører. På enkelte temakvelder er deltakernes erfaringer og kunnskap en viktig del av opplegget. Ved å gjøre dette inspirerer vi hverandre til videre vekst og innsikt i egen livssituasjon. På andre temakvelder har vi eksterne foredragsholdere til å belyse bestemte temaer.  Se kalender for oversikt over når det arrangeres temakvelder.

Har du spørsmål vedrørende temakvelder eller forslag til tema, ta kontakt på post@smioslo.no.

Allmøte

En gang i måneden er det allmøte på senteret. Dette holdes vanligvis første mandag i måneden. Møtet er åpent for alle brukere og nærstående. Allmøtet ledes vanligvis av daglig leder Marta, men kan ledes av en sosialkonsulent når nødvendig.

Allmøtet er et viktig organ på senteret. Vårt mål er å drive senteret i takt med brukernes behov og ønsker, og det å dele erfaringer og kunnskap gjennom samtaler og diskusjoner er derfor avgjørende. Vi oppfordrer derfor alle brukere og nærstående til å delta på disse møtene når de har mulighet.

Alle har en stemme på SMISO Oslo. Dette gjelder også på allmøtet. Du kan komme alene eller sammen med andre, og du kan lufte de sakene du selv ønsker og har behov for.

En vanlig saksliste inkluderer:

  • Velkommen
  • Informasjon og status om senteret fra de ansatte
  • Saker og innspill fra brukere og nærstående
  • Eventuelt

Gå inn på vår kalender for å se dato og tid for neste allmøte. Ønsker du å lese referater fra tidligere allmøter finner du disse i en mappe på kjøkkenet på senteret. Dersom du har saker du ønsker å melde i forkant av møtet kan disse sendes til: post@smioslo.no

Du er hjertelig velkommen!

Følge til hjelpeinstanser

Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep synes det er vanskelig å gå til lege, tannlege eller andre helseundersøkelser. Våre sosialkonsulenter har derfor mulighet til å følge deg til tannlege, lege, NAV, studieveiledning og andre offentlige instanser, slik at det blir lettere for deg å ivareta deg selv og helsen din.

For at vi skal kunne bli med deg, er vi avhengige av at du tar kontakt med oss i god tid i forveien slik at vi kan planlegge og sette av personalressurser til dette. Vi tilstreber å hjelpe så mange av våre brukere som mulig med denne type bistand, men må ta forbehold om at vi har ledige personalressurser.

Ta kontakt med oss per e-post: post@smioslo.no.

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen.

Fysisk Aktivitet

På SMISO Oslo tror vi fysisk aktivitet er positivt for vår fysiske og psykiske helse. Vi har et ønske om å gjøre ulike former for fysisk aktivitet tilgjengelig, inspirerende og utfordrende på en trygg måte, uavhengig av erfaring. Det er fokus på mestring og bevissthet rundt egen kropp og bevegelse. Fysiske aktiviteter inkluderer blant annet trening på senteret, padling, yoga og deltakelse på større arrangementer.

Tilbudet består av et par faste aktiviteter i tillegg til enkeltstående tilbud innimellom. Se kalender for oversikt over tilbudene som er for gjeldende måned.

For mer informasjon vedrørende dette tilbudet, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i kalenderen.

Gratis Advokathjelp

Vi får midler fra Justisdepartementet og har derfor dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret hver torsdag. De kan besvare spørsmål du har vedrørende for eksempel en anmeldelse eller voldsoffererstatning. Samtalene er gratis for våre brukere og helt uforpliktende.

Det er nødvendig at man gjennomfører en enesamtale med en av våre ansatte før man tar i bruk advokattilbudet. Dette er viktig for å kartlegge hvor en selv er, hva en har behov for, og hva advokaten potensielt kan bistå med. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med oss på e-postadressen under.

Advokatvakttilbudet gjelder torsdager fra kl. 12-14. Vi anbefaler å booke tid ved å kontakte oss på telefon eller mail. Det er også mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

For mer informasjon vedrørende tilbudet, ta kontakt med oss på post@smioslo.no.

Sommerleir

Vi har nesten uten unntak arrangert sommerleir siden senterstart i 1986. Sommerleir har blitt arrangert på ulike steder i Norge. Brukere og ansatte reiser bort i 1 uke i forbindelse med sommeren. Alle leirene har et tema som det er et overordnet fokus på, og som legger føringer for innholdet i uka. Temaet endres fra år til år.

Sommerleir er et tilbud for kvinner og menn som er utsatt for seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen eller er foresatte til utsatte barn – og som har en tilhørighet til et av landets støttesentre/SMISOer.

For mer informasjon om vår sommerleir, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i vårt nyhetsbrev eller på hjemmesiden.

Musikkgruppe og sanggruppe

«Syng med den stemmen du har!»

Sangruppen og musikkgruppen er to faste tilbud til alle som ønsker å synge eller spille. Det ledes av en fast dirigent med musikkbakgrunn. Sangruppen har blant annet sunget på flere av SMISO Oslos arrangementer.

Gruppen er åpen for alle nye og tidligere deltakere, og formes utfra hvem som er tilstede. Dette er et uforpliktende tilbud, men musikkgruppen krever påmelding.

Våre musikkterapeuter heter Daniel (sanggruppen) og Ruth (musikkgruppen). For mer informasjon vedrørende tilbudet, ta kontakt på post@smioslo.no eller se nyhetsbrev eller kalender på hjemmesiden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart