Årsrapporten for 2019 er klar!

2019 har vært et spennende og hektisk år ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo. Vi har hatt en markant økning i antall brukere og besøkende på senteret, og har hatt et bredt spekter av tilbud til brukergruppen. Vi har jobbet målrettet med temaet søskenincest i løpet av året, og dette har resultert i både økning av nye søskenincestutsatte brukere (økning fra 14% til 23%) på senteret samt økning av kunnskap blant fagpersoner.

Takk til alle våre brukere for den tilliten de har vist oss ved å bruke senteret og ikke minst for all deltakelsen og engasjementet som våre brukere har hatt i senterets arbeid.
Det er sammen i felleskapet av både ansatte og brukere at vi skaper det aller beste! En varm takk rettes også til senterets ansatte som har gjort en utrolig god jobb i året som har gått, til alle styremedlemmene som har viet senteret sin tid og engasjement, og til alle våre flotte samarbeidspartnere som har arbeidet side om side med oss i vårt felles viktige arbeid.
Sist men ikke minst, en stor takk til Oslo kommune og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet som gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre vårt arbeid.

Her kan du laste ned årsrapporten for 2019.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart