SMISO Oslo

Årsrapporten for 2019 er klar!

2019 har vært et spennende og hektisk år ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo. Vi har hatt en markant økning i antall brukere og besøkende på senteret, og har hatt et bredt spekter av tilbud til brukergruppen. Vi har jobbet målrettet med temaet søskenincest i løpet av året, og dette har resultert i både økning av nye søskenincestutsatte…

Husk, det vil gå over!

Det vi opplever i landet vårt i disse dager er en svært spesiell situasjon, og som kan skape bekymringer både for deg selv og for andre. Et viktig budskap i denne tiden er at det vil gå over. Det vil gå over! Mange som er utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende opplever at hjelpeinstanser har reduserte tilbud. I tillegg…

Gratis advokathjelp er fortsatt tilgjengelig – på telefon

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig hver torsdag. De kan svare på spørsmål om straff, straffeprosess og erstatning i saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dersom du er usikker på om du skal anmelde overgrep, kan du få råd og veiledning fra advokatene på advokatvakten. Samtalene er gratis for…

Senteret er stengt til og med mandag 13.april – men telefonen har vanlige åpningstider.

Vi fortsetter å følge og være del av Oslo kommune og regjeringens tiltaksplaner for å begrense spredning av koronavirus. Senteret holdes derfor stengt, til og med mandag 13.april. Alle samtaler, grupper, møter, undervisninger etc i denne perioden må derfor avlyses/utsettes. Vi gjør oppmerksom på at perioden kan bli forlenget. Følg med på vår hjemmesidene for videre informasjon om drift. Du kan som…

Velkommen til temakveld for pårørende: torsdag 23.april

Velkommen til temakveld for pårørende. Hvem kan delta på temakvelden? – Foresatte til barn og voksne utsatte, søsken, andre familiemedlemmer, partnere og venner til en som er utsatt for incest og seksuelle overgrep. TEMA: SOSIALT NETTVERK – hva trenger jeg? Kontakt med familie og venner kan være sårt og utfordrende når seksuelle overgrep er avdekket. Noen opplever det som vanskelig…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart