Besøk av Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) fra Helse – og omsorgsdepartementet

Fredag 4.oktober fikk vi besøk av Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) og Karin Kraglund fra Helse – og omsorgsdepartementet.
Målet for besøket var at statssekretæren skulle bli kjent med huset, våre tilbud, brukere og ansatte.

Daglig leder Marta og nestleder Hilde tok i mot besøket, gav en liten omvisning og fortalte om tilbudene våre.
Deretter inviterte vi Maria og Karin til å ta del i fellesskapet rundt bordet på stua. Brukere hadde bakt kake og kokt kaffe.

Nestleder Hilde innledet med å fortelle litt om hvorfor det er viktig for oss å løfte frem temaer som våre brukere er opptatt av.
På forhånd hadde vi sammen med brukergruppen bestemt at vi ønsket å snakke om tannhelse og spesialisthelsetjeneste.

Stikkord fra samtalen var blant annet:
– God tannhelse er viktig, inkludert daglig tannhygiene og tannlegebesøk. Men for oss som er utsatt for incest og seksuelle overgrep kan disse tingene trigge overlevelsesreaksjoner og/eller oppleves som et nytt overgrep.

– det er vanskelig å ivareta tannhelsen fordi flere har traumer knyttet til munn

– det er lang ventetid på hjelp. I ventetiden kan tannhelsen bli enda dårligere. Gjør vondt verre.

– tannlege er dyrt, og ikke alle får den hjelpen de trenger pga trang økonomi.

– Mange av oss strever med tillit, å stole på folk. Da trengs det tid til å bygge tillit til tannlegen.

Vi ønsker oss en kampanje rettet mot tannleger med fokus på incest og seksuelle overgrep.
Tannleger må ha kunnskap om traumer, senvirkninger og om hvilke støtteordninger som finnes for å kunne hjelpe flest mulig, best mulig.

Vårt andre hovedmål på agendaen var å løfte fram behovet for mer kunnskap om incest og seksuelle overgrep i spesialisthelsetjenesten og ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).
Mange av våre brukere opplever at de blir kasteballer i et system som ikke har nødvendig tid eller kompetanse, og får mange diagnoser og merkelapper som ikke stemmer.
Traumeperspektivet er viktig for å forstå mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep og for å gi dem den hjelpen de trenger.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart