Tekst

Husk, det vil gå over!

Det vi opplever i landet vårt i disse dager er en svært spesiell situasjon, og som kan skape bekymringer både for deg selv og for andre. Et viktig budskap i denne tiden er at det vil gå over. Det vil gå over! Mange som er utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende opplever at hjelpeinstanser har reduserte tilbud. I tillegg…

Did you see me?

Did you see me at the coffee shop Sitting there alone You know me well But with your friends I’m nothing at all I’m pretending to have A good time Trying to look cool, that I don’t care I’m sneaking outside Trying to escape Like I have not seen you at all Forget about the scene While I’m walking home,…

Vi trenger en fornyet skolehelsetjeneste

Av Mina Vinje, leder i PRESS – Redd Barna Ungdom Stadig flere barn og unge rapporterer om økende psykiske plager, kroppspress og stress, men vi mangler gode forebyggende tiltak for å hindre utvikling av mer alvorlige sykdommer. Et av de beste tilbudene vi har i dag er skolehelsetjenesten. Dessverre varierer tilbudene og kompetansen til denne stort. Vi trenger derfor en…

Våre holdninger til seksuelle overgrep fra 1883 til i dag

Av Svein Øverland, psykologspesialist, Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, avdeling Brøset, St. Olavs Hospital Sigrid Undset er kjent for sitatet «Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager». Med det mente hun nok at menneskene er de samme nå som for 10 000 år siden. Det er samfunnet, normene og hvordan vi forholder oss til hverandre, som endrer seg.…

Essay: Friheten

Friheten Han sitter et sted på en annen kant av landet og har vært faren min i alle mine dager, men nå har jeg bestemt, endelig bestemt, at han ikke skal være faren min lenger. Jeg har tenkt i tretti år, og glemt i tretti år. Nå har kroppen valgt. Med pusteproblemer og svette når han ringer og vil snakke…

Intervju: Å eie sin egen historie – tilhørighet på SMISO Oslo

Av redaksjonen Hvordan jobber egentlig SMISO Oslo? Hva er grunnen til at senteret er en så viktig del av livet til så mange incestutsatte? Vi satt oss ned med kvinnen som stiftet Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Marianne Lind, og snakket om historien til senteret og menneskene bak det. – Fortell oss litt om tiden da senteret startet. Utgangspunktet…

Skolestart uten sikkerhetsnett

Av Marta Trzcinska Slinde, daglig leder ved SMISO Oslo. I disse dager er det igjen skolestart for barna våre. For mange, både foreldre og barn, er dette en tid preget av gode forventninger og sommerfugler i magen. For andre er denne tiden derimot preget av frykt, angst og vonde følelser. I en ny undersøkelse gjennomført blant SMISOs brukere ser vi…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart