Et stadig bedre tilbud til incestutsatte menn

Forrige helg, 25.-27. mai, ble den årlige mannshelgen for menn utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen arrangert på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker utenfor Oslo.

Her samlet 35 menn seg for å snakke om noe de få steder kan være åpne om: å være utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

Man anslår at rundt 8% av menn opplever en form for seksuelle overgrep før de er fylte 18 år. Samtidig rapporterer 1% av alle menn at de har opplevd voldtekt i barndommen. Alle mennesker kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Dessverre er hjelpetilbud spredt, og for mange utsatte menn kan det være vanskelige å aktivt bruke tilbudene.

«Menn utsatt for seksuelle overgrep kan føle seg veldig alene om det de har opplevd. Mange føler at de ikke er «mann nok»», sier Ingard Tangvik Hvalvik fra Støttesenter mot incest Oslo, en av arrangørene av mannshelgen. «Det er nettopp derfor mannshelgen er så viktig. Menn kan møte andre menn i lignende situasjon, og faktisk føle seg sett og hørt».

«Menn utsatt for seksuelle overgrep kan føle seg veldig alene om det de har opplevd. Mange føler at de ikke er «mann nok»

Støttesenter mot incest Oslo, Senter for seksuelt misbrukte menn og Kirkelig ressurssenter arrangerer derfor en årlig mannshelg for å gi utsatte menn et trygt miljø hvor de kan dele erfaringer med andre menn som har lignende historier. Og det fungerer. Etterspørselen av tilbudet øker for hvert år, også internasjonalt – i år har mannshelgen deltakere fra over 10 land. Helgen tilbyr også seminarer og gruppesamtaler. Hele tilbudet er gratis for norske deltakere.

Opplegget ledes av den amerikanske terapeuten og forfatteren, Mike Lew. Han har arbeidet med utsatte menn i over 30 år, og har skrevet boken «Victims No Longer: Men recovering from incest and other sexual child abuse». Som boken sier: «Kulturen vår gir ingen rom for at menn kan være ofre. Og når en mann opplever å bli offer for noe, forventer samfunnet at han skal «takle det som en mann».

«Mannshelgen er et av våre viktigste tiltak mot nettopp dette», sier Ingard Tangvik Hvalvik. «Nå jobbes det også for å øke kapasiteten på arrangementet, for å gi enda flere menn muligheten til å delta».

Ønsker du informasjon om dette arrangementet, eller om hjelpetilbud til incestutsatte menn generelt, er det mulig å ta kontakt med Ingard Tangvik Hvalvik på ingard@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart