Foredrag og undervisning

Kunnskap og kompetanse er viktig!

Støttesenter mot incest og seksuelle overgep Oslo jobber aktivt med å formidle kunnskap og kompetanse om incest og seksuelle overgrep til fagpersoner. Det kan for eksempel være helsepersonell, sosialarbeidere, lærere, arbeidsgivere og studenter.

Vi tilpasser foredrag og undervisning ut fra deres tid og behov. Oppleggene våre varierer fra en time til en hel arbeidsdag. Vi underviser på skoler og høyskoler, arbeidsplasser og på konferanser og lignende samlinger.

Vi er en ansattgruppe med mye og bred kompetanse om incest, seksuelle overgrep og senvirkningene etter dette. Flere med høyskoleutdanning innen pedagogikk, helse- og sosialfag, psykologi og diverse videreutdanninger og arbeidserfaring.

Vi underviser blant annet om tegn og symptomer unge kan vise etter seksuelle overgrep; hvordan man som voksen kan snakke med barn og ungdom om seksuelle overgrep; overlevelsesstrategier og senskader hos den utsatte; omfang av seksuelle overgrep i samfunnet; hva kan man gjøre ved mistanke for incest eller overgrep; taushetsplikt og avvergingsplikt, samt hva loven sier om dette; og hva denne tematikken kan gjøre med deg som fagperson og menneske.

All vår undervisning og veiledning er gratis. Ønsker du eller din organisasjon veiledning eller undervisning?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no.

Dette sier ungdommen

”Dette var kjempebra og lærerikt.”
Jente 14 år
”Det er så bra at dere kommer hit og snakker med oss, istedenfor at læreren hadde undervist om dette.”
Jente 14 år
”Dette var kjempevanskelig å høre om, men veldig bra at dere kom!"
Gutt 15 år
”Dere er så modige som snakker om dette.”
Jente 15 år

Barneskole og ungdomsskole

For at barn og unge skal forstå hva de utsettes for og ha mulighet til å si fra, trenger de kunnskap og ord. Det samme trenger også klassekamerater, slik at de vet hva de skal gjøre om en venn forteller om seksuelle overgrep.

Vi underviser regelmessig ved barne- og ungdomsskoler i Osloområdet. Her besøker vi både klasser hvor vi snakker med elevene, og ved noen tilfeller underviser lærere alene, slik at disse får riktig kunnskap i møte med sine egne elever. Vi underviser barn på 4. – 6. trinn og ungdom i 8. klasse.

Stikkord for undervisningen til ungdom:

Hva er normal seksualitet? Hva er seksuelle overgrep/nettovergrep? Hvor mange utsettes for seksuelle overgrep? Hvordan kan vi snakke om seksuelle overgrep? Hva er juridisk ulovlig? Hvor kan man henvende seg? Hvordan kan du være en god venn for den utsatte?

Stikkord for undervisningen til barn:

Hva er normal seksualitet? Hva er seksuelle overgrep/nettovergrep? Hva er en god/vond hemmelighet? Kan man se på noen at de har en vond hemmelighet? Hvilke hemmeligheter bør deles og hvem kan du dele de med? Hvordan være en god venn for den utsatte?

Ønsker du kontakt eller mer informasjon om undervisning ved barne- eller ungdomsskoler? Ta gjerne kontakt med oss på post@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart