Fra SMISO Oslo til Nok. Oslo. Nytt navn – samme innhold.

Fra SMISO Oslo til Nok. Oslo. Nytt navn – samme innhold.
Vi begynner nå overgangen til vårt nye navn, Nok. Oslo. Fra nå vil vi bli kjent som ett av Nok.-sentrene i Norge. Dette er felles for alle sentrene som er medlem av Nok. Norge (tidl. Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)).

Nok. Oslo blir navnet ut på facebook, instagram etc. (hvor det kreves korte navn). Vårt hele og fulle navn vil være Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».
Vi skifter navn fordi vi tror at nytt navn og profil vil være til fordel for deg som bruker, og andre utsatte og pårørende som enda ikke har blitt kjent med oss. Vi vet at fellesskapet med de andre Nok.-sentrene vil gjøre oss enda mer synlige, og dermed vil vi nå ut til enda flere mennesker med våre tilbud. Vi tror at en felles profil vil gi større slagkraft nasjonalt og politisk.

Selv om vi skifter navn, er endringen kun i navnet. Du kan fortsatt ta kontakt uten henvisning og tilbudet er gratis.
Tilbudene våre er fortsatt samtaler, grupper, åpent hus og andre aktiviteter for deg som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen og for deg som er pårørende. Vi tilbyr også undervisning og veiledning til fagfolk.
Vi ser frem til å ønske både kjente/tidligere og nye brukere, samt samarbeidspartnere velkommen under ny profil og logo.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart