Grupper

Grupper for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende.

Alle våre tilbud er gratis.
Vi har taushetsplikt.

Om grupper

Felles for våre grupper er at vi møtes og snakker med mennesker i lignende situasjoner som oss selv.

Ved alle gruppetilbudene, med unntak av Gruppe for ungdom, er det et krav at man er fylt 18 år.
Med unntak av gruppe for utsatte menn, er våre grupper åpne for alle kjønn.

Alle våre gruppetilbud ledes av en ansatt ved SMISO Oslo.

I grupper for utsatte er det nødvendig at du har kognitive minner om overgrep.
Dette er viktig for at vi skal kunne jobbe med historien vår og våre følelser og reaksjoner i gruppen.

Aktuelle temaer i gruppene kan været skam, skyld, ensomhet, samlivsproblemer, seksuelle problemer, angst eller det å føle seg annerledes.

Alle gruppetilbud annonseres i nyhetsbrevet og i kalenderen vår.

Har du spørsmål om gruppetilbud eller ønsker du å melde deg på?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller ring 23 31 45 50.

Gruppe for ungdom (16-18 år)

Gruppa møtes annenhver uke i to timer, og ledes av to faste ansatte.

I ungdomsgruppa får du muligheten til å treffe andre på samme alder med lik erfaring.
Vi snakker om tanker og følelser som kan prege hverdagen og livet etter å ha opplevd seksuelle overgrep.
Sammen bestemmer vi ett tema for hver kveld. Det kan for eksempel være tillit, relasjoner, skam/skyldfølelse, seksualitet, familie eller andre ting.

Du deler det du ønsker å dele og det er ingen krav eller forventninger.
Det er ikke alt som er like lett å dele i gruppe eller skal deles i gruppe. Da kan vi sammen finne tid til en samtale hvor du kan få snakke med en av oss som leder gruppa.

Når du kommer som ny i ungdomsgruppa første gang setter vi av tid til å bli litt kjent sammen alle sammen.

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller ring 23 31 45 50.

Gruppe for unge voksne (18-24 år)

Gruppe for unge voksne er en lukket gruppe. Så langt det lar seg gjøre, forplikter du deg til å komme hver gang.
Gruppen består av 4-8 faste gruppemedlemmer.
Vi treffes annenhver uke, over 8-10 ganger.

Gruppene ledes av to faste ansatte, med fast struktur hver gang. Sammen bli vi enige om hvilke temaer som skal snakkes om.
Temaer som går igjen er blant annet grenser, relasjoner, tillit, seksualitet, kropp, selvfølelse, triggere, skyld og skam.

Første gang vi møtes bruker vi tiden til å bli kjent med hverandre.
De andre gangene starter vi gruppa med å si litt om hvordan vi har det i dag. Deretter beveger vi oss inn på temaet og det åpnes opp for deling rundt temaet. Avslutningsvis sier vi noe om hvordan det har vært å være med på gruppe i dag.
Den siste gangen vi møtes oppsummerer vi tiden vår sammen.

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller ring 23 31 45 50.

Grupper for utsatte over 18 år

I åpen selvhjelpsgruppe kan du møte når det passer for deg.
Vi har ingen påmelding, og gruppen er åpen for alle kjønn.
Gruppen ledes av en ansatt.

Lukkede selvhjelpsgrupper møtes ukentlig på senteret i en periode på tre måneder.
Gruppen ledes av en ansatt i oppstarten og på siste møte. De resterende gangene møtes gruppene uten en ansatt.
Gruppene krever påmelding. Etter påmelding er man forpliktet til å møte på alle gruppesamlingene, gitt man ikke har gyldig fraværsgrunn.
En gruppe består av 4-6 deltakere.

Temagruppe er et prøveprosjekt høsten 2019.
En lukket gruppe for utsatte over 18 år, hvor det velges et nytt tema hver gang.
Gruppen møtes 8 ganger, annenhver torsdag.
Gruppen ledes av en ansatt.

Gruppe for deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep begått av mor.
En lukket gruppe for utsatte over 18 år, hvor det jobbes med et konkret tema hver gang.
Lukket gruppe med 6-8 deltakere
Obligatorisk oppmøte gjennom hele perioden
Annenhver tirsdag kveld kl. 18.00 – 20.00
Oppstart var 29. oktober 2019, og varer frem til 31.3.2020
Ledet av Marianne Lind, faglig rådgiver på SMISO Oslo

Er du interessert i å bli med på en slik gruppe i fremtiden, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Åpen gruppe for deg som er utsatt for overgrep av søsken
Fast tilbud en gang i måneden.
Tirsdag kveld kl. 18.00 – 20.00
Vi samtaler rundt et nytt tema hver gang
Gruppen ledes av en ansatt.

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller ring 23 31 45 50.

Gruppe for menn - "Walk and talk"

«Walk and talk» er et gruppetilbud til utsatte menn.

For mange er det lettere å prate om seg selv i mer uformelle omgivelser.
SMISO Oslo tilbyr derfor «Walk and Talk», en mulighet for samtale, samtidig som man går en tur.
“Walk and talk” finner sted på mandager i partallsuker.

Tilbudet er helt anonymt og du behøver ikke å oppgi navn.
Du kan delta en eller flere ganger.

Møt Ingard ved rundkjøringen på Christiania Torg i Oslo. Vi går til Aker Brygge og tilbake. Turen varer ca en time. Ingard venter ved Christiania Torg fra kl. 17.50 til 18.10.

Dersom du heller vil på “Walk and talk” alene med Ingard, kan tidspunkt avtales direkte med han på e-post (ingard@smioslo.no).

Gruppe for pårørende

Vi har egen gruppe for pårørende.
Dette er en åpen gruppe hvor det er mulig å treffe andre pårørende, ofte med fokus på et bestemt tema.
Det er alltid en ansatt tilstede.

Pårørende kan være foreldre, søsken, venner, kjæreste, partner, kollega eller andre.

Det er ikke nødvendig at den utsatte du kjenner bruker senteret. Det er nok at du kjenner noen.

Tidspunkt: annenhver torsdag.

Har du spørsmål om gruppetilbudet eller ønsker du å melde deg på?
Ta kontakt med oss på post@smioslo.no eller ring 23 31 45 50.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart