Kjære pårørende til en som er utsatt for seksuelle overgrep

Kjære mamma, pappa, fostermor, fosterfar, søster, bror, bestemor, bestefar, venn, barn eller partner til en som er utsatt for seksuelle overgrep.

I den krisen vi er inne i kan vi alle kjenne på engstelse og uro. Vi kan streve med søvn, tankekjør og en følelse av overveldelse. Å være så isolert fra omverdenen og sine nærmeste er tøft for mange. For menneskene blant oss som er utsatt for seksuelle overgrep kan traumereaksjonene bli sterkere, enn de vanligvis er. Når hverdagen blir annerledes og rutiner brytes er de sårbare blant oss ekstra utsatt for stress.

Pårørende på støttesenteret er ofte i veldig ulike roller overfor de utsatt for seksuelle overgrep – De kan være foreldre til små barn eller de kan være foreldre til voksne utsatt for overgrep; De kan være søsken av overgrepsutsatte; De kan være partnere, besteforeldre eller venn. Selv om relasjonen til de som er utsatt er ulik kan mange kjenne på en felles usikkerhet og uro i disse tider. Når tiden står stille og verden blir liten får vi mer tid til å tenke og reflektere. Samtidig blir det også tid til vanskelige tanker og bekymringer.

Er du i foresatt til små barn eller ungdommer som fremdeles bor hjemme, kan det å være så tett på mennesker være overveldende. Å være mye sammen med barna sine kan være veldig fint, men det blir også vanskeligere å finne tid og mulighet til å hente seg inn. Leiligheten dere bor i kan virke som en trykkammer på følelsene. Familier kan kjenne seg som én organisme, som er sammen om alle følelser – både den veldige gleden og de store vonde følelsene. Det blir vanskeligere å skille på hva som er andres og hva som er ens egnet.

For noen kan bekymringer om fremtiden og barnas situasjon ta mye plass og være overveldende. Kanskje er du i en uavklart situasjon når det gjelder en pågående kontakt med barnevernet og rettssystemet? Kanskje opplever du at hjelpe- og avlastningssystemet rundt barnet ditt har endret seg? Kanskje får du mye tid til å kjenne på hjelpeløshet når ser hvordan barnet ditt strever?

Både som pårørende med og uten omsorgsansvar kan du kjenne på kroppen at tilbudet til mennesker i sårbare situasjoner har blitt annerledes. Det er også usikkert hvor lenge vi må være i denne situasjonen. Om du er søsken til en som er utsatt for seksuelle overgrep kan du oppleve at hen mister tilbudet sitt om psykologisk oppfølging, som hen får fordi hen stadig innhentes av minner og overgrepene hen ble utsatt for. Kanskje er ditt søsken isolert i sin 30 kvm store leilighet, og kanskje har du ikke mulighet til å følge hen opp som du pleier. Dette kan føre til en opplevelse av avmakt. Du vet at hen strever mer enn vanlig med vonde følelser. Du vet at hen trenger luft, mennesker og en klem. Kanskje kan du kjenne at tanker om egen oppvekst og de kompliserte familieforholdene blir ekstra vanskelig å bære?

Så, kjære mamma, pappa, fostermor, fosterfar, søster, bror, bestemor, bestefar, venn, barn eller partner til en som er utsatt for seksuelle overgrep – dine følelser og behov er viktige. Kanskje trenger du også en (digital) klem? Vi holder telefonene oppe mandag til fredag fra klokken 10 – 15:30. Vi tilbyr også enesamtaler per telefon. Vi forstår, og vi er her for deg – ta kontakt.

Telefon – 23 31 46 50

E-post – post@smioslo.no

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart