Kontakt med hjelpe - og rettsapparatet

Vi tilbyr gratis advokathjelp. Vi kan også følge med til hjelpe - og rettsapparatet.

Alle våre tilbud er gratis.
Vi har taushetsplikt.

Noen ganger kan det være vanskelig å oppsøke hjelp. Vi ønsker å gjøre det lettere for deg å kontakte hjelpe – og rettsapparatet. Våre faglige veiledere kan bli med til barnevernet, politiet, lege, tannlege, NAV eller andre instanser som støtte.

For at vi skal kunne bli med deg, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid i forveien.
Vi tilstreber å hjelpe alle som ønsker det, men må ta forbehold om at vi har ledige personalressurser.

Ta kontakt med oss per e-post: post@smioslo.no.

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen.

Gratis advokathjelp

Med midler fra Justisdepartementet har vi dyktige advokater fra advokatkontoret Salomon Johansen tilgjengelig på senteret hver torsdag. De kan besvare spørsmål vedrørende anmeldelse, straff, straffeprosess og erstatning i saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dersom du er usikker på om du skal anmelde overgrep, kan du få råd og veiledning fra advokatene på advokatvakten.
Samtalene er gratis for våre brukere og helt uforpliktende.

Det er nødvendig at du gjennomfører en en-til-en-samtale med en faglig veileder før du tar i bruk advokattilbudet.

Tidspunkt: hver torsdag mellom kl. 12-14.
Vi anbefaler å booke tid på forhånd ved å kontakte oss på telefon eller mail. Det er mulighet for drop-in ved ledig kapasitet.

For mer informasjon, kontakt oss på post@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart