Ledige stillinger

Ledig stilling som nestleder.

Er du interessert i organisasjonsutvikling, ledelse og administrasjon, og samtidig er samfunnsengasjert og trives med relasjonsbygging?

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo) er en stiftelse som driftes med offentlige midler. Vi er et lavterskeltilbud og supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp til mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep før fylte 18 år, og deres pårørende. SMISO Oslo har også formål om å forebygge seksuelle overgrep. Vi jobber derfor også opp mot fagpersoner og andre voksne som kommer i kontakt med barn. SMISO Oslo vektlegger mangfold og bred, tverrfaglig kompetanse blant sine 15 ansatte.

SMISO Oslo søker nå etter deg som ønsker å bidra i vårt viktige arbeid, til vikariat som nestleder med mulighet for fast ansettelse. Vi ser etter en engasjert og utviklingsorientert person som er pådriver for felles kultur innad i organisasjonen. I tillegg, har du systemforståelsen, relasjonskompetansen, og erfaringen fra administrasjon og ledelse, som kreves for å bidra til positiv vekst og bærekraftig økonomi til det beste for våre brukere og organisasjonen.

Du er trygg og tydelig i kommunikasjon og ledelse for ulike typer mennesker fra ulike fagområder, og inspirerer og bidrar til at vi samlet når organisasjonens mål. Du støtter dine medarbeidere i deres arbeidshverdag, slik at de opplever trivsel og et godt arbeidsmiljø i en tid preget av endring og utvikling.

Som nestleder vil du inngå i organisasjonens lederteam og jobbe tett sammen med daglig leder.

Arbeidsoppgaver

Bidra til at organisasjonens overordnede strategier, mål, og planer operasjonaliseres og implementeres med god kvalitet
Organisere, koordinere og videreutvikle styrende dokumenter.
Ansvar for søknads- og rapporteringsprosesser mot besluttende myndigheter og støttespillere/samarbeidspartnere.
Personalarbeid og ressursfordeling
I samarbeid med daglig leder og administrasjonen, sørge for god økonomisk styring av organisasjonen (inkludert ansvar for budsjett, regnskap og relevante søknader)
Organisere, videreutvikle, og koordinere senterets tilbud, herunder bidra til å sikre kunnskapsbaserte tjenester i tråd med vårt samfunnsoppdrag og gjeldende lover, forskrifter, veiledere og retningslinjer
Drive fremover arbeidet for å utvikle og ivareta nye og eksisterende samarbeidsrelasjoner og nettverk.
Synliggjøre støttesenterets arbeid på relevante arenaer, og være organisasjonens talsperson i relevante fora
Stedfortreder for daglig leder

Vi er opptatt av å få et lederteam som kan utfylle hverandre på en god måte, oppgaver og ansvarsfordeling vil derfor endelig fastsettes ut fra kompetanse, erfaringer og egenskaper hos den som ansettes.

Ønskede kvalifikasjoner

Høyere utdanning, gjerne mastergrad eller hovedfagsnivå innen relevante fagområder. Erfaring med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan kompensere for utdanningskravet.
Erfaring fra ledelse og administrasjon, HR arbeid, og økonomistyring
Erfaring fra arbeid opp mot viktige samfunnsaktører, og offentlig forvaltning. Erfaring med søknads- og rapporteringsskriving er en fordel
Kjennskap til relevante lov- og avtaleverk
Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Analytisk og strukturert, har systemforståelse og et overordnet blikk, men kan gå inn i detaljer ved behov
Utviklingsorientert, evne til nytenking og ser muligheter
Økonomisk innsikt og forståelse
Er tilpasningsdyktig og kan utføre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver samtidig
Du arbeider kontinuerlig for å styrke en felles kultur og arbeidsmiljø
Du har stor arbeidskapasitet, og engasjement for organisasjonens formål og verdigrunnlag
Du arbeider godt både selvstendig og som del av et tverrfaglig team
Du møter mennesker i krise med respekt og omsorg og har evne til å stå i utfordrende
situasjoner
Bevisst og reflektert på egen lederrolle
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Egnethet for stillingen og personlige kvalifikasjoner vil være avgjørende i forhold til ansettelse.

Vi kan tilby

Et engasjert arbeidsmiljø med høy kompetanse blant medarbeidere
En organisasjon i utvikling og med et samfunnsaktuelt formål
En variert og meningsfull arbeidshverdag med hjertevarme
En faglig utfordrende og utviklende jobb
Fleksibel arbeidstid
Lønn og arbeidsvilkår iht. avtale

Tiltredelse: snarest

Søknad og CV sendes til administrasjon@smioslo.no innen 23. november 2020

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Hilde Kapstad: hilde@smioslo.no eller 996 99 156

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart