archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

"Håp og traumer" - fagdag i Oslo Domkirke

Fredag 14. oktober kl. 8.30 - 15.30.

For tredje gang arrangeres fagdag for verdighet i Oslo Domkirke - en dag hvor vi ønsker å spre kunnskap om seksuelle overgrep, for å forebygge og for å gjenreise verdighet og håp.

Psykologspesialist Ingunn Holbæk ved traumeavdelingen Modum Bad har hovedforedraget om årets tema "TRAUMER OG HÅP". 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, vil åpne fagdagen.

 

I år søker vi også å ha fokus på de særskilte utfordringer og tabu som kan bli gjeldende hos mennesker med minoritetserfaring eller migrasjonserfaring, når det kommer til overgrep.

Både tabuer, taushet, men også kulturkollisjoner, forskjellige måter å vurdere og håndtere ting på, er kompliserende faktorer.

Dette blir belyst i det andre foredraget.

I løpet av hele dagen presenterer de ulike samarbeidsaktørene seg ved å komme med en fortelling om håp, fra sitt arbeidssted.

Fagdagen er gratis, men på grunn av lunsj, send påmelding til: jegerher@reddbarna.no:  Begrenset antall plasser, så vær rask!

PROGRAM 8.30 Åpning, kaffe og kaker 9.10 Åpning ved Marianne Borgen 9.30 Ingunn Holbæk, 1. del 10.30 Pause, med påfyll kaffe og te, gjerne med tur ute 10.45 PRESENTASJON: Støttesenter mot Incest Oslo, SMI Oslo 10.50 Ingunn Holbæk, 2. del

12.00 Lunsj (50 min)

12.50 Kulturelt innslag: Afrikansk dans! 13.00 PRESENTASJON: Nadheim, Kirkens Bymisjon 13.07 PRESENTASJON: Kirkelig ressurssenter 13.15 Ingunn Holbæk, 3. del, med spørsmål 14.00 Kort pause! 14.10 PRESENTASJON: Seksjon for sosialpediatri, UIO 14.15 PRESENTASJON: Senter for seksuelt misbrukte menn, SSMM, 14.20 Foredrag nr 2 15.10 PRESENTASJON Redd Barna 15.15 Avslutning, info om messe Etter fagdagen holdes det Messe for Verdighet kl. 16.30 i Oslo domkirke med Oslo domkor og dirigent Vivianne Sydnes.

Messen ledes av Domkirkens prester. Preken er ved Lennart Persson og skuespillere vil lese erfaringstekster.