archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

SMI har undervist barnevernspedagoger på OsloMet

De siste ukene har to av våre sosialkonsulenter, Vigdis og Rona, undervist om incest og seksuelle overgrep mot barn for avgangselevene på utdannelsen for barnevernspedagoger ved OsloMet - Oslo Metropolitan University.

Målet med undervisningen har vært å styrke studentenes faglige kompetanse og gi dem verktøy til å reflektere over, og hjelpe dem å stå i, ens frykt og følelser i møte med seksuelle overgrep mot barn. For barn og ungdommer barnevernspedagogene skal møte er det kritisk at pedagogene ser, spør og lytter til barna. Da er det også viktig at barnevernspedagogene er bevisste på sine egne følelser og ivaretar seg selv i møte med slik problematikk. 

I møte med incest og seksuelle overgrep må vi alle tørre å ta inn over oss handlingene barna blir utsatt for. Vi er stolte av å kunne meddele at denne gjengen tør.

Vi er utrolig takknemlige for at OsloMet for syvende år på rad prioriterer å invitere oss til å holde dette fordypningsverkstedet. Studentene har vist et stort engasjement og mot i møte med temaer som blant annet skam, søskenincest, nettovergrep og grooming. 

På bildet: SMIs observatør, Renate, og våre (noe stormannsgale) sosialkonsulenter Vigdis og Rona sammen med resten av studentene. 

Takk for denne gang! Vi gleder oss allerede til neste år.