archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Om oss

Stiftelsen

OM SMI

SMI Oslo arbeider etter metoden ”hjelp til selvhjelp”. Vi tror at evnen til å heles ligger i personen selv. Vårt fokus er at den enkelte har ressurser til å ta kontroll på eget liv. Vi tilbyr gratis og frivillige tilbud hvor den enkelte selv bestemmer tiden det tar. Brukertilbudet vårt baserer seg på fellesskap, gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukerne.

Kort om hva som er hjelp til selvhjelp

SMI Oslo arbeider etter metoden hjelp til selvhjelp. SMI Oslo har et menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles ligger i personen selv. SMI Oslo fokuserer på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv. SMI Oslo ønsker å tilrettelegge for et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukere.

Våre tilbud og aktiviteter er gratis, med enkelte unntak.

Historie og arbeidsmetoder

Organisasjonen startet opp sin virksomhet i begynnelsen av 1986 etter flere års forarbeide. Ønsket om et slikt senter og arbeidet med å realisere dette ønsket, var primært et resultat av de to initiativtakerne Marianne Lind og Inger Giljes eget møte med hjelpeapparatet. Kampen for å nå fram til et terapeutisk tilbud på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet var både lang, hard, sår og ofte forgjeves. Angsten for å berøre dette tabubelagte emnet syntes å farge holdninger både i hjelpeapparatet og hos folk flest. Muligheten til å få hjelp ble forhindret av en slags kollektiv taushet.

Det var da initiativtakerne tok mot til seg og begynte å snakke sammen at de fant en vei ut av den tabubelagte isolasjonen - hverandre. De kunne dele noe uten å lete etter ord. De kunne forstå hverandre uten møysommelige, pinefulle forklaringer som så altfor ofte ble misforstått eller dysset ned.

Disse første famlende skrittene ut av ordløsheten åpnet også for en annen dimensjon; behovet for og kravet om en identitet de kunne være stolte av. De var kvinner som hadde lidd urett. Og de var kvinner som hadde den ting til felles at de var utsatt for incest. Med denne nye erkjennelsen var det derfor naturlig at de søkte mot andre grasrotbevegelser som hadde som utgangspunkt at den enkelte skal kjempe seg ut av offerrollen. Det var også der de fant ideen og spiren til det som i dag er stiftelsens ideologi og som gjenspeiles i våre tilbud: Å få hjelp til å gjennomarbeide overgrepene og den måten de preger livet til den incestutsatte i dag, skal være en rettighet for alle berørte. Med enkelte unntak, skal det være et gratis og frivillig tilbud der den enkelte selv bestemmer tiden det tar. Incest og seksuelle overgrep er et samfunnsproblem. SMI Oslo forstår senvirkninger etter incest ut i fra et samfunnsteoretisk syn.

SMI Oslos motto er "Incest skal tales i hjel – ikke ties i hjel".

Ansatte

Amina Benattou

Seniorkonsulent

Anine Aamaas

Sosialkonsulent

Elisabeth Ines Johansen

Sosialkonsulent (i permisjon)

Else-Gro Jørgensen

Seniorkonsulent

Håkon Benjaminsen

Kommunikasjonsrådgiver

Heidi Studer Andersson

Administrasjonssjef

Helene Bisgaard Eriksen

Informasjonsmedarbeider

Ingard Tangvik Hvalvik

Sosialkonsulent

Ingeborg Rudland Næss

Sosialkonsulent/Ekstrahjelp

Kari Hillås

Seniorkonsulent

Kristine Skjermo

Sosialkonsulent

Marianne Lind

Faglig rådgiver

Marta Trzcinska Slinde

Daglig leder (i permisjon)

Nina Haugaard

Seniorkonsulent

Peder Berg Larsen

Sosialkonsulent (i permisjon)

Renate Mayalila

Informasjonsmedarbeider

Rona S. Andersgaard

Sosialkonsulent

Tina Ivanda Wiik Thorkildsen

Sosialkonsulent/Ekstrahjelp

Tonje Garder

Sosialkonsulent/ekstrahjelp

Trude Barstad

Seniorkonsulent

Vigdis Fodnes

Sosialkonsulent

Styret

Anette Clausen

Styreleder Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for levekår og helse. Hun er i permisjon fra sin stilling som spesialrådgiver i Norsk Psykologforening.

Annett Berntsberg Eck

Styremedlem Administrasjonskonsulent i Gyldendal norsk forlag. Forfatter av boken «Jakten på en overgriper».

Elizabeth Ege

Styremedlem Partner og advokat hos advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund .

Karin Holt

Styremedlem Spesialrådgiver-stilling innen traumeforebyggende arbeid ved RVTS- Øst, og behandlende psykologspesialist ved Groruddalen DPS.

Trude Barstad

Seniorkonsulent ved SMI Oslo

Jobb hos oss

Ledige stillinger

Støttesenter mot incest Oslo utlyser nå en ledig 100% stilling som sosialkonsulent.

Søknadsfrist: 30.11.2017

Stilling ledig fra: 02.01.2018

Se full utlysning...

Les mer 

Det er for tiden ingen ledig stilling hos oss. Men følg med her for mer info!

Les mer