archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Informasjonssenter

Hva er en selvhjelpsorganisasjon

Fem kjennetegn som karakteriserer de fleste selvhjelpsorganisasjoner:

  1. Handlingen er knyttet til en felles problemstilling, ikke nødvendigvis til et begrenset område.
  2. Det kreves ingen klar forskjell og grad av myndighet mellom den som yter hjelp/støtte og den som tar imot.
  3. Bevegelsen starter ofte på grasrotnivå.
  4. I tillegg til å følge en ideell målsetting, er livet i en selvhjelpsorganisasjon fleksibelt basert på brukernes behov.
  5. Organisasjonen rommer brukere som selv tar initiativ til kontakt ut fra et eget definert behov.

Den direkte personlige hjelp/støtte er basert på prinsippet selvhjelp. Det innebærer:

1. Den som ønsker hjelpen/støtten er selv den aktive ut fra personlig vurdering i å oppsøke hjelpen. Hun (han) blir ikke henvist eller umyndiggjort av andre.

2. Den som får hjelpen/støtten får den på sine egne vilkår. Det er ikke andre som setter ramme rundt, diagnostiserer eller definerer hva hennes (hans) sak/problem dreier seg om.

3. Den som gir hjelpen/støtten, gir den ut fra solidaritet og egne erfaringer. Ikke som bedreviter eller representant for ekspertisen.

4. Hjelpen skal ha som mål at personen som får den blir selvhjulpen i forhold til det hun (han) opplever som hemmende.

5. Forståelsen av problemet skal baseres på egne praktiske erfaringer om det det gjelder, ikke primært på tillært teori.

6. En selvhjelpsorganisasjon skal primært organisere hjelpen/støtten ved hjelp av grupper. Et fellesskap der den enkelte blir synlig ved å dele erfaringer med resten av gruppa. Et fellesskap som selv legger premissene for hva som er viktig og riktig.

Med dette som utgangspunkt vil en selvhjelpsorganisasjon være en form for "frigjøringsorganisasjon". Men det er den enkelte persons frigjøring det er snakk om, slik hun eller han til en hver tid opplever eller definerer det.

Det er med andre ord ikke snakk om å bli innlagt for å oppnå helbred, bli frisk eller bestå eksamen. Det som på et stadium er et mål for den enkelte (for eksempel: sette ord på seksuelle overgrep – konfrontere en unnvikende forelder – anmelde et overgrep), er på neste stadium et middel (for eksempel: støtte andre til det samme ved å dele med seg av egne erfaringer).

Det finnes med andre ord ikke noen innleggelsestid, utdannelsestid eller helbredelsestid i en selvhjelpsorganisasjon. Den enkelte kan bruke en dag eller et helt liv i organisasjonen, alt etter egne prioriteringer eller mål. Blir du for eksempel med i en støttegruppe, kan du avslutte etter tre måneder. Støttegruppa kan også fortsette over flere år eller utvikle seg til livslangt vennskap.

Det ideelle, politiske eller endelige mål for en selvhjelpsorganisasjon er ofte ensbetydende med oppløsning av organisasjonen: Når det opprinnelige problem, eller årsaken til problemet, ikke lenger eksisterer, faller grunnlaget for organisasjonen bort.