archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Foresatte & pårørende

Senteret har flere tilbud til de som er foresatt og pårørende til incestutsatte barn/ungdom og voksne.

Foresatte kan også være adoptivforeldre eller fosterforeldre. Vi er opptatt av å møte alle i en familie og pårørende rundt den incestutsatte som har behov for hjelp, støtte og veiledning.

Vi vet det kan være vanskelig for mange foreldre og pårørende. Noen kontakter oss ved mistanke om incest/seksuelle overgrep mot barn eller er i sjokk, sorg, sinne og fortvilelse når overgrep er avdekket. Du lurer kanskje på hvordan du skal håndtere og forstå reaksjoner som den utsatte har. Hvordan forholde seg til nettverket rundt dere, hjelpeapparatet og rettsystemet er ofte utfordrende tema. Kjærester/ektefeller kan slite med hvordan de best mulig kan støtte sin partner, samtidig ta vare på seg selv. Søsken i alle aldre er en gruppe vi har hatt mer fokus på i senere tid, og som på lik linje med andre pårørende har behov for å få støtte og hjelp.

På senteret møter du ansatte som har kunnskap om incest og seksuelle overgrep mot barn og du kan treffe andre i lignende situasjoner på våre gruppetilbud.

”På Støttesenteret møter jeg personer som forstår meg uten at jeg trenger å fortelle så mye” -Utsagn fra en forelder..
I tillegg til å komme på senteret i åpningstiden på ”Innomstikk/Åpent hus”, komme til samtaler eller ringe til oss, har vi følgende aktiviteter spesielt til foresatte og pårørende.

Dette er noen av tilbudene vi kan tilby

Familiesamtaler

Ulike gruppetilbud: Temamøter/kurs for å øke kunnskap om incest eller som kan hjelpe deg som foresatte og pårørende til å ta vare på dere selv.

Åpne grupper for foresatte og pårørende hvor tema er å dele erfaringer med andre lignende situasjon.

Gruppe for incestutsatte kvinner som også er mødre til barn utsatt for incest.

Følgepersoner: Vi kan bli med deg i møter med hjelpeapparatet, i samtaler med barnehage/skole, og i rettssaker ved behov. Det kan være trygt å ha med en person i vanskelige møter og vi vil være der for deg.

Weekendtur for foresatte og incestutsatte barn og ungdom, (opp til 18 år).

Tilbud til søsken: Vi har egne gruppetilbud til barn og voksne som er søsken til incestutsatte.