archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Fagfolk

Undervisning og informasjonsarbeid

En viktig oppgave for senteret er å formidle kunnskap om temaer om incest og seksuelle overgrep ut til samfunnet. Vi møter de incestutsatte og får derfor en unik kunnskapsbase som er viktig å videreformidle. Vi tror at kunnskap om incestproblematikken er med på å endre holdninger, forebygge og gi økt trygghet på å handle. Vi underviser og veileder gratis!

Undervisning på arbeidsplass – kan for eksempel være til personalet i barnehage, skole, helse, barnevern, psykiatri og rusinstitusjoner og andre organisasjoner.

Veiledning til små og store grupper – personalgrupper som møter incestproblematikken i sitt arbeid, i enkeltsaker og generelt.

Veiledning/undervisninger til elever/studenter — Avtaler for enkeltstudenter/elever og grupper, både som informasjon/undervisning eller støtte til oppgaveskriving.

Aktiviteter rettet mot fagfolk

Høyskoleundervisning

vi har eget opplegg for studenter på HiO Barnevern og på andre høyskolestudier. Ta kontakt for mer info!

9. klasse undervisning

Våren 2008 fikk vi økte bevilgninger av Oslo kommune for å gå ut med holdningsskapende arbeid blant ungdom og fagpersoner rundt disse. Sammen med en referansegruppe, bestående av ungdom, Redd Barna, helsesøstre, psykologer, rektorer, incestutsatte ungdom, lærere, incestutsatte menn og barnevernet, lagde vi et undervisningsopplegg rettet mot 8.klasse.

Våres mål er ikke å avdekke, men å forebygge incest og seksuelle overgrep. Ut i fra tidligere erfaringer med andre niende klasser, ser vi allikevel at vi avdekker tilfeller av seksuelle overgrep. Gjennom dette prosjektet når vi ut til alle typer ungdommer uansett kulturbakgrunn, type familie, kjønn og interesser. Slik kan vi både få informert de som er utsatte ift våre tilbud og viktigheten av å få hjelp. Vi kan støtte venner i å være gode venner – og ikke minst kan vi forebygge at overgrep skjer ved å påvirke potensielle overgripere ift holdninger og kunnskap. I tillegg sikrer vi i stor grad at voksne rundt også kan møte disse ungdommene og hjelpe dem videre ved at vi også underviser lærerne, helsesøster, sosiallærer, rektor og barnevernet i bydelen i forkant.

Ta kontakt om dette skulle være interessant for din skole. Alt er gratis!

Sitater fra elevene:”Dere er så modige som snakker om dette” , jente 15 år. ”Dette var kjempebra og lærerikt” , jente 14 år. ”Det er så bra at dere kommer hit og snakker om det i stedet for at læreren hadde undervist oss i dette!” , jente 14 år. ”Dette er kjempe-vanskelig å høre om, men veldig bra at dere kom”, gutt 15 år. ”Jeg trodde at jenta fra filmen likte det som skjedde ettersom hun ikke ville ha hjelp, men etter at dere fortalte hvorfor det er vanskelig å si ifra er jeg ikke sikker lenger…” gutt 15 år.

Morgenforum for fagfolk

”Morgenforum” for deg som møter incest og seksuelle- overgrepsproblematikken i ditt arbeid.

Forumet tar opp temaer rundt incest og seksuelle overgrep som kan være aktuelle for deg. Du jobber kanskje i barnehage, skole, barnevern, helsestasjon, psykiatrien, BUP, organisasjon, som terapeut, advokat, eller på en helt annen arena hvor du kan møte incest og seksuelle overgrepsproblematikk.

Følg med her på vår hjemmeside, og på våre Facebook-sider om framtidige Morgenforum.

Forum for barnevern

Dette er et forum hvor ansatte i barneverntjenesten kan komme sammen, få informasjon, og kan diskutere forskjellige tema innen incest/seksuelle overgrep. Av og til tar vi inn eksterne foredrags holdere på aktuelle tema.

Foredragsvirksomhet

Vi som jobber på senteret blir ofte spurt om å holde foredrag i ulike fora.

Ta kontakt på 23 31 46 50 eller post@smioslo.no ved behov for våre tilbud. Vi skreddersyr temaer ut fra hva dere ønsker.

”Du trenger bare være et medmenneske som tør å se meg” Sitat fra en incestutsatt”