archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Partnere

 

Som partner til incestutsatte er at du kan møte ulike utfordringer. Nage forteller at egne behov må settes tilside, grensesetting er vanskelig og seksualitet byr på vanskeligheter. Mange synes det er en utfordring å forstå sin partners reaksjoner. Andre opplever å bli sammenlignet med overgriper.

På Støttesenter mot Incest Oslo kan du få hjelp til å sette ord på følelsene dine, å sortere spørsmål og tanker. Akkurat nå pr.2.9 har vi ledige plasser en gruppe for partnere til incestutsatte kvinner og menn. Det er en kveldsgruppe som er på mandager på følgende datoer; 5.9, 19.9 og 3.10 fra kl. 17.00 - 19.00. Ta kontakt med Kari, kari@smioslo.no

Vi har også tilbud til par, i første rekke samtaler.

Aktiviteter til partnere

Samtaler - Til partnere har vi tilbud om samtaler på lik linje som andre brukere av senteret. Partnere er også velkomne til å benytte seg av alle våre tilbud til de over 18 år, for eksempel Innomstikk og Åpen Hus. Partnerkveld – det hender vi arrangerer egen kvelder for partnere, etter behov. Partnere er også velkommen til våre tilbud til pårørende.(Se egen side til pårørende for mer info.)