archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Nyhetsbrev for juli og august - 2017

Støttesenter mot Incest Oslo jobber nå med å endre på formatet og måten nyhetsbrevet blir publisert. Da det er endel arbeid knyttet opp til denne endringen, vil våre nyhetsbrev en tid fremover derfor komme i en redusert utgave.

SMI Oslo vil fra høsten av sende ut, vårt nye elektroniske nyhetsbrev med linker til vår hjemmeside. Slik at nyhetsbrevet og vår hjemmeside vil være mer i tråd med hverandre. Dette med hensikt om å gjøre det så enkelt som mulig å finne informasjon og nyheter.

Vi håper med denne endringen at enda flere vil kunne ha nytte av nyhetsbrevet og videre ta del i aktivitetene som skjer på senteret.

Alle aktiviteter blir derimot ført på kalenderen her på hjemmesiden som vanlig.

Juli og august er feriemåneder, så det er ikke så mange planlagte aktiviteter. Men følg med på Facebook og oppslag på senteret om hva vi plutselig finner på. På grunn av ferieavvikling er dette nyhetsbrevet for både juli og august.