archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Informasjonssenter

Seksualitet

Minnene etter seksuelle overgrep sitter i kroppen, og mange kan kjenne på en kroppslig motstand når de tenker på temaet seksualitet og kropp. Reaksjoner kan være angst, uro, smerter, nummenhet og spenninger. Mange føler ofte at temaet i seg selv kan avsløre hemmeligheten de bærer på. Dette gjør at mange trekker seg ut av samtalen når f.eks jevnaldrende snakker om sex. Dermed mister de en verdifull informasjon.

Når et barn blir utsatt for seksuelle overgrep hopper barnet over flere utviklingstrinn seksuelt. Alle barn, helt ned til fosterstadiet, har seksuelle følelser. For barn dreier seksualitet seg om å være nysgjerrig på egen og jevnaldredes kropp. Dette foregår blant annet i en gjensidig lek. De fleste utforsker seg selv mest i begynnelsen av puberteten. Etter hvert nærmer de seg en seksualpartner som de kan fortsette utforskningen med. For incestutsatte kvinner og menn, især når overgrep skjer før puberteten, kan det se ut til at den naturlige modningen ikke finner sted. Den incestutsatte har blitt tvunget til å forholde seg til den voksnes seksualitet alt for tidlig. Noe det ikke skal ha eller har evne til å kunne forstå. De har blitt behandlet som et objekt som skal tilfredsstille en annens behov. Plutselig kan hele seksualiteten, både fysisk og psykisk, være synonymt med noe negativt. Det kan være skamfullt, nedverdigende, vondt og tabubelagt. Da blir ikke en naturlig utforskning av seg selv fristende, pirrende og spennende. Det kan tvert imot heller fortone seg som ekkelt.

Lystfølelser under overgrep Mange som har vært utsatt for incest har opplevd lystfølelser i forbindelse med overgrep. Dette kan resultere i at den utsatte føler seg "medskyldig". Dette kan igjen påvirke hvorvidt man opplever seg selv som "verdig" til å motta hjelp. Det å ha kjent på lystfølelse betyr ikke at de ville være med på det som skjedde, men kroppsdelene er laget for å reagerer positivt og sender lystsignaler til hjernen ved stimuli. Flere utsatte gutter forteller at de har fått reisning under overgrepet. Det er helt normalt at kroppen kan reagere slik under overgrep. Noen incestutsatte menn og kvinner har opplevd orgasme og skammer seg mye over dette. Det kan oppleves som om å bli forrådt av kroppen og dermed skrur man helt av kontakten, og forholder seg ikke til sin egen kropp. For de som har opplevd å kjenne på en lystfølelse og eventuelt fått orgasme er det viktig å få informasjon om at dette er helt normale, fysiske reaksjoner. Mange vil helst glemme at overgrep vakte lystfølelse og kan dermed legge lokk på voksen god seksuell lyst. Det kan også skje at lystfølelsen i voksen alder blir synonymt med skam og skyldfølelse, og dermed noe negativt. Et godt utgangspunkt for positiv endring er imidlertid at man erkjenner de følelsene man faktisk hadde, og at man klarer å se at dette er naturlige følelser når kroppen stimuleres fysisk.

Mange seksualpartnere - eller nesten ingen. Noen sliter med at de har hatt mange seksualpartnere i ung alder. De har ofte liten eller ingen glede av sitt seksualliv og kan ha sex bare for å tilfredsstille andre, uten tanke for egne behov. Mange har lært seg å stenge av sine egne følelser og handler mekanisk i situasjonen. Dette er ikke et godt seksualliv, men heller en forlengelse av overgrepssituasjonen. Incestutsatte får bekreftet at de er til for andres behov, - et objekt som ikke er verdt å ta hensyn til. Når man er utsatt for incest og i tillegg har levd seksuelt utagerende på denne måten, vil dette forsterke følelsen av å være ”skitten”, ”billig”, ”brukt”, ”horete” og ”verdiløs”. Disse kvinnene og mennene er ofte ukritiske til hvem de ligger med og er grenseløse i forhold til kontakt med andre mennesker. De har lite å forsvare seg med og blir ofte misforstått og misbrukt. For andre er problemet det motsatte: De har nesten ikke hatt noe seksuell kontakt med andre enn overgriper. Problemene er ofte de samme, men her oppleves seksualitet som farlig. Bare tanken på sex kan skape mye angst. Etter hvert i livet blir selve avstanden til en partner et stort problem. Disse kvinnene og mennen er ofte ikke så grenseløse og slipper sjelden andre helt nær. De føler seg stadig misforstått og prøver ofte å forklare seg verbalt. De kan ha problemer med å takle forskjellige former for nærhet.

Kombinasjon seksualitet og kjærlighetsforhold En god del incestutsatte og deres partnere har formidlet at de har hatt ett veldig aktivt og spennende seksualliv den første tiden av forholdet. Etter en stund har seksuallivet for mange endret seg til å bli noe som skjer sjelden og er problematisk. I noen tilfeller har partene ingen seksuell kontakt lenger. Dette problemet er det mange forklaringer på: Starten på et forhold er gjerne uforpliktende, noe som gjør det lettere for den utsatte å leve ut sin seksualitet. Det kan også være at de incestutsatte gjør det de tror partneren ønsker, i og med at de "er lært opp til" å tilfredsstille andre. Når forholdet ser ut til å bli av en mer varig karakter, kan den utsatte få problemer med å ha sex. Tillitsbruddet fra overgriper kan være en forklaring til at kombinasjon av sex, nærhet og tillit blir spesielt vanskelig. Den utsatte kan være redd for når tilliten blir brutt og kan forestille seg at han eller hun må velge mellom tillit og sex. For å unngå å bli avvist, kan de selv avvise først. Og selv om de har behov for nærhet, kan de velge ikke å tillate seg det av redsel for at partneren skal forvente seg mer enn de har å tilby. En forklaring på denne krisen i seksuallivet, kan være at den utsatte utforsker om partneren er glad i han eller henne som subjekt og ikke bare som seksualobjekt. Består partneren denne langvarige testen på å bli nektet sex, kan det være en metode for å få bekreftelse på at de har en verdi i seg selv.

Basiskunnskap om kropp og seksualitet

For de som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep skal kunne få et godt forhold til egen kropp og seksualitet er det viktig at de tilegner seg kunnskap. Basiskunnskap om kropp, individuelle forskjeller i seksualitet, normal seksuell utvikling, normalisering av tenningsmønstre med mer, er sentrale temaer. En del av basiskunnskapen handler også om å utforske sin egen kropp og seksuelle utvikling. Når du eier din egen seksualitet, frigjøres din seksualitet fra overgrepene. En del av prosessen er å akseptere at du har seksuelle følelser uten selvbebreidelse, samt tillate og godta seksuelle fantasier uansett innhold. Når du kjenner din egen kropp og erogene soner, blir du mer tydelig ovenfor deg selv og andre på hva du liker og ikke liker. På denne måten blir du også bedre kjent med egne grenser.

Ønsker du å lese mer om seksualitet, så ta en titt i våre ”ikke Stikka’ ”, for eksempeli Jubileumsnummeret ”Ut med det” og i ”Kroppen 1”.