archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Informasjonssenter

Selvhjelp

SELVHJELP–HVA ER DET?

Du kan ikke lære

et menneske noe.

Du kan bare hjelpe det til

å oppdage det selv.

Galilei

Å være utsatt for incest eller seksuelle overgrep begått ev en tillitsperson i oppveksten gjør den enkelte sårbar i forhold til det å ta selve livet i besittelse. Noen har bukket under i denne kampen for å mestre livet, eller de har karret til seg et tungt og utilfredsstillende liv. Andre har benyttet det offentlige hjelpeapparatets tilbud på forskjellige vis og fått symptombehandling og hjelp et stykke på veien. En velfortjent fred før historien tar dem igjen på nytt.

Hjelp til selvhjelp handler om å gå lenger enn symtombehandlingen. Om å se helheten og støtte hverandre i å orke å oppdage den selv. Først da er det mulig å frigjøre seg fra gamle åk og velge alternativt.

Det handler om å forstå sammenhengen mellom seksuelle overgrep og de senvirkninger, dvs. overlevelsesstrategier den enkelte strever med. Det handler om å eie sitt liv og sitt livsrom.

På en reise i Peru var jeg innom et barnehjem for foreldreløse og traumatiserte barn. Pateren som ledet barnehjemmet var opptatt av å gi disse skadeskutte barna et verdig liv resten av livet: ”Barna blir her til de er selvforsørgende. Da hjelper vi dem å etablere seg på egenhånd. Det er bedre å lære en sulten mann å fiske enn å stille sulten hans ved å gi ham en fisk.” Det er hjelp til selvhjelp!

Vinteren 1985 satt to kvinner sammen og delte sin smerte. Runddansen i hjelpeapparatet hadde vært lang og ikke særlig vellykket. Nå satt de og delte historien sin med hverandre. Ikke bare den om hjelpeapparatet, men også den historien hjelpeapparatet ikke ville høre. Den om incest. Til sin forbauselse oppdaget kvinnene at det hjalp, at det ikke bare lindret smerten, men ga en ny forståelse av deres liv.

”Om å si sitt helvete til noen

ord – små skritt ut

frigjøring

gjennom små uanselige ord”

Wera Sæther