archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Informasjonssenter

Definisjon av selvhjelp

Ideologien "hjelp til selvhjelp" innebærer et aktivt samarbeid med brukerne. Aktivitet skal ikke være et krav til brukere, men en reell mulighet. Noen brukere er så dårlige at de må ha følge til senteret, for deretter å bli hentet når arrangementet er slutt. Noen så nedkjørte at de skriver kontrakt for å unngå ytterligere selvskading eller selvmord. Noen er innlagt på psykiatrisk døgninstitusjon for å få en pause i ansvaret for eget liv en stund. Noen er mest opptatt av daglig å takle sin egen angst. Andre har i depressive perioder nok med å oppsøke senteret for å slippe å være alene i sin "tomhet".

Men mange får etterhvert mye av både energi og engasjement som de ønsker å dele med andre.

Selvhjelpsmodellen er derfor tenkt som en slags tre-trinns-modell:

1. Ta imot støtte/hjelp med den ene hånden.

2. Få tid, rom, trygghet og støtte til å bearbeide og lære nytt.

3. Gi andre av sin erfaring med den andre hånden.

Tatt i betraktning den incestutsattes opplevelse av å måtte stille kroppen til disposisjon for å oppnå f.eks. omsorg eller være verd noe for noen andre, var det viktig for oss å skape et tilbud som understreket at verdien lå i det personen var, ikke det hun/han gjorde. SMI Oslo skulle være et "fristed" den enkelte kunne bruke i forhold til hvor hun/han var. Var behovet å sitte passivt uten noen form for deltagelse i en-tre-seks måneder, skulle du være velkommen til det uten former for forventninger eller press. Mente du det beste var å holde deg vekk fra senteret et halvt år var det også helt ok. Ønsket du i denne tiden å få støtte gjennom telefonkontakt, var du på denne måten en "fullverdig" bruker. Senteret er til for deg, ikke avhengig av din innsats.

Hva som er viktig eller riktig er ikke kvantiteten eller kvaliteten av den enkeltes arbeid, men gjensidig respekt for den enkeltes prosess. Støttesenter mot Incest Oslo mener målsettingen om et ”fristed” best lar seg gjennomføre for et flertall av vår primære målgruppe, ved at organisasjonen er et alternativt supplement til det eksisterende hjelpeapparat, organisert og drevet av en fast stab av kvinner og menn, der et flertall selv har incestbakgrunn.

Målet for en incestutsatt kvinne eller mann er ikke å glemme, ikke nødvendigvis å huske detaljer heller. Målet, slik vi ser det, er å akseptere med sine følelser hvordan virkeligheten faktisk var og er. Dette innebærer smerte, ikke bare i selve helingsprosessen. Helingsprosessen må sees på som et sår som gis muligheten til å leges, men det forsvinner ikke. Den enkelte vil alltid risikere å møte nye utfordringer som fører til at såret går opp igjen. En del av helingsprosessen handler også om å akseptere dette faktum. Først når den enkelte har klart å akseptere dette, er det hun/han som har herredømme over sin smerte. Inntil dette skjer har smerten i større eller mindre grad herredømme over ham/henne. Uansett hvor du er i denne utviklingen, skal SMI Oslo være et sted der du kan hente støtte i din prosess.