Normaliserer porno seksuelle overgrep?

Av Marta Trzcinska Slinde, daglig leder ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo.

De siste månedene har vi sett en rekke saker i media som omhandler barn og unges forhold til sex, seksualitet og porno. Felles for disse ligger en bekymring om at dagens unge, påvirket av en stadig mer seksualisert kultur, får et vrangt bilde av sex og seksualitet.

I hvilken grad pornografi i seg selv er skadelig for barn og unge ønsker vi ikke å diskutere her; vi vil heller ikke diskutere hvorvidt et nettfilter mot pornografi er veien å gå for å beskytte barna. Med denne teksten vil vi derimot ta opp problemene knyttet til innholdet i porno, og hvordan voksne kan møte og snakke med barna rundt denne problematikken.

Forfatter Gro Dahle ga nylig ut en billedbok om barns første møte med pornografi. Med «Sesam sesam» ønsker Dahle å veilede voksne til de nødvendige samtale med barn om porno, sex og seksualitet. Forfatteren skal ha ros for å ta til ordet for økt debatt og samtale om porno. Men like viktig som å snakke om porno må vi snakke om hvordan innholdet kan påvirke barn og unge.

En nylig rapport fra Kripos viser at det i 2016 ble anmeldt 60 prosent flere hendelser der barn skal ha voldtatt andre barn, sammenlignet med gjennomsnittet fra 2012 til 2016.

Dahle problematiserer i svært liten grad de etiske aspektene rundt innholdet i pornofilmene, i pornoindustrien og hva det kan gjøre med barns syn på sex og grensesetting. Det er derfor vanskelig å se at denne boken gir voksne det verktøyet de trenger for å snakke med barn om porno på en trygg og god måte. Dahle har selv sagt at foreldrestemmen har blitt tonet ned i boken for å fokusere på barnet og barnets stemme. Barnets stemme er alltid viktig, men det er problematisk at boken ikke går inn på innholdet i pornoen og hvordan voksne kan ha en god samtale med barna om dette for å hindre at barnas syn på seksualitet, samtykke og gjensidighet i en seksuell relasjon blir skadelidende.

Det er normalt å ville se nakne kropper; det skal man ikke skamme seg over eller føle er galt. Dette er viktig å formidle til barna. Men nettopp på grunn av dette er det viktig å formidle til barn og unge hvorfor porno kan være skadelig. Svært mye porno inneholder visualiseringer av seksuelle overgrep, incest og vold mot kvinner. Samtidig ser man en alvorlig reversering av moderne kvinnesyn i pornografien – kvinnen er ofte underlagt den dominerende mannen.

En nylig rapport fra Kripos viser at det i 2016 ble anmeldt 60 prosent flere hendelser der barn skal ha voldtatt andre barn, sammenlignet med gjennomsnittet fra 2012 til 2016. Dette er en formidabel økning. Barn som forgriper seg på andre barn, enten det er søsken eller bekjente, er ikke noe nytt. Hvorfor det skjer er heller ikke enkelt å forklare, og at det har kommet flere anmeldelser i overgrepssaker med mindreårige, kan skyldes økt bevissthet og åpenhet rundt dette temaet i samfunnet. Det trenger ikke å bety at det er flere barn med skadelig seksuell adferd nå enn før.

I møte med en stadig mer seksualisert kultur, sliter mange unge med å vite hva som er «normalt».

Nettporno kan likevel være en katalysator for skadelig seksuell adferd og holdninger blant unge. For pornografien mange barn og unge møter i dag, er betraktelig annerledes enn hva som møtte de unge for knappe ti år siden. Hvordan kan unge gutter reagere når de, i søken etter kunnskap om sex, finner videoer av menn som i mange tilfeller forgriper seg på ofte svært yngre kvinner? Hva kan en tolv år gammel gutt tenke når han ser en voksen mann «ta for seg» av kvinner, uten å tenke på deres vel eller i det hele tatt samtykke? Hvordan kan unge jenter reagere i møte med sex når det eneste forholdet de har til dette er en dominerende mann fra en pornofilm? Vil de føle seg trygge nok til å si nei?

I møte med en stadig mer seksualisert kultur, sliter mange unge med å vite hva som er «normalt». Ved å bli eksponert for en stadig økende form for hardporno, kan barn og unges forståelse for hva som er akseptabelt viskes ut. Denne mangelen på forståelse for seksualitet, grensesetting og gjensidig samtykke og nytelse kan ha alvorlige konsekvenser. Vi risikerer at mange begår overgrep uten at de selv er klar over det. Porno kan med andre ord bidra til en normalisering av seksuelle overgrep.

Det må derfor bli krystallklart for barn og unge at hva som skjer i pornografien verken reflekterer virkeligheten eller et intimt forhold mellom mennesker. Det er ekte mennesker i pornofilmene; når en kvinne brekker seg, begynner å gråte eller kaster opp, er ikke dette skuespill. Samtidig gjelder ikke dette bare pornografi, men også andre typer media som ofte inneholder nakenhet, sex eller rus. Reality-TV, sosiale medier og andre nettsteder er ofte fulle av lettkledde mennesker, seksualiserte bilder og tekster. Hva som før kun fantes i «gutteblader», finnes nå lett tilgjengelig på instagram.

Når voksne sakker akterut og ikke stiller opp med informasjon og kunnskap om sex og seksualitet, tyr de unge til pornografien for å lære.

De fleste barn, og spesielt ungdommer, evner godt å tenke kritisk. For mange er ikke porno i seg selv problemet; de klarer å skille mellom hva som er virkelig og hva som ikke er det. Det er viktig at vi voksne erkjenner og rommer dette. Samtidig trenger barna gode voksne forbilder. De trenger, og ikke minst ønsker, å se hva et godt kjærlighetsforhold er. Barn og unge trenger å se voksne som viser hverandre respekt, likeverd og omtanke.

Når voksne sakker akterut og ikke stiller opp med informasjon og kunnskap om sex og seksualitet, tyr de unge til pornografien for å lære. Vi risikerer at porno blir mange barns seksualundervisning. Og når de ser på pornografi før de har fått en forståelse for hva sunn seksualitet er, befinner vi oss i en ond sirkel som gjør det vanskeligere og vanskeligere for barn og unge å ha en sunn seksualitet.

Vi må fokusere på å snakke med barna om grensesetting og samtykke, om ansvar og holdninger uten å dømme eller stigmatisere. Vi er nødt til å snakke om de positive og de negative sidene ved sex, og vi må snakke om realitetene bak pornofilmer og industrien som lager disse filmene. Porno er i dag blitt normalt, men vi må aktivt motarbeide en normalisering av innholdet i mye av pornoen. Det er dette budskapet vårt til de unge må være.

Opprinnelig publisert i Dagsavisen 18. oktober, 2017. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart