Nye styremedlemmer: Frankeh Yaya Colley og Usman M. Chaudhry

Ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo har vi nå fått to nye styremedlemmer!

Frankeh Yaya Colley (t.v i bildet) er 32 år gammel og jobber for IOGT i Norge som prosjektleder for Sterk&Klar Intro.
Han er utdannet fengselsbetjent, og jobbet i Kriminalomsorgen i 9 år. I tillegg til det har han jobbet i barnevernet og ungdomsskole med oppfølging av unge med adferds utfordringer, og da spesielt ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Usman M. Chaudhry (t.h i bildet) er psykolog ved Rask Psykisk Helsehjelp Stovner og har i tillegg bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med fordypning i journalistikk. Han er styremedlem i Forening for interkulturell psykologi, styremedlem og tidligere forstander i Lørenskog moské.

Takk for at dere har sagt ja til å bidra med deres erfaringer og kompetanse som styremedlemmer ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart