Nytt kurs 27.februar: «Hvordan drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest?».

Sammen med Voksne for Barn arrangerer Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo) kurs for lærere og helsesykepleiere som møter barn og ungdom i sin jobb.

Kurset har fått navnet «Hvordan drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest?».

I en skoleklasse er det i gjennomsnitt 2-3 elever som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller incest. Skolen er en av de beste arenaene for forebygging og avdekking. For å få til dette er det avhengig av ansatte som er trygge på temaet, på seg selv i møte med temaet, vet hva man skal se etter og hvordan møte barn som lever i overgrep eller bærer på en historie om tidligere overgrep.

Som deltaker på dette kurset lærer du hvordan barn kan gi uttrykk for at de lever i overgrep. Gjennom en blanding av praktiske øvelser og teori vil du som lærer få en kunnskap som kan hjelpe deg med å stå i en overgrepssak. I tillegg får du kompetanse for å drive forebyggende undervisning om seksuelle overgrep og incest.

Om Voksne for Barn
Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. «Vi ser, lytter til og lærer av barn, og gir oss ikke før de blir tatt på alvor. Slik bygger vi styrke og robusthet hos barna. Å jobbe for barns psykiske helse handler om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn blir hjulpet til å mestre. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir».

Vi er veldig glad for dette samarbeidet.

For påmelding, klikk her.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart