Om drift og smittevernstiltak i november og desember.

Som følge av smittesituasjon i Oslo og kommunens nye innstramminger, vil vi i tiden fremover dessverre ha en (enda mer) annerledes drift. Vi viderefører tidligere tiltak og innfører noen nye tiltak.

For å sikre (så langt det lar seg gjøre) at senteret ikke må stenge om vi skulle få smitte inn på senteret, så innfører vi en kohortløsning for ansatte hvor vi utvider hjemmekontorløsning i tråd med Oslo kommunes påbud. For deg som kontakter oss, enten du er pårørende, utsatt, fagperson, eller samarbeidspartner, vil dette bety at fysisk oppmøte på senteret reduseres så mye som mulig. Vi oppfordrer alle som er i kontakt med senteret om å ha kontakt gjennom alternative kanaler som f eks. telefon eller video. For de av dere som ønsker å prate med oss, ta gjerne kontakt på e-post: post@smioslo.no eller telefon 23 31 46 50.

For eksempel, så vet vi at jo lenger tid man er sammen i samme rom, jo mer eksponert kan man bli for smitte. Av den grunn vil åpent hus på mandagskvelder bli fra 16.00 – 19.00, med max 5 påmeldte. Vi vet at åpent hus på kveld er et kjærkomment tilbud og at endringer ofte er vanskelig. Vi håper allikevel at alle som besøker oss på kveldstid vil oppleve fellesskap og støtte, selv om kvelden avsluttes tidligere enn før.
Videre vil vi dessverre avlyse åpent hus på dagtid tirsdag og torsdag, men fortsetter å invitere til fredagskaffe kl.12-15.00. Også her med påmelding.

Åpningstider i jula er fortsatt uavklart, dette kommer vi tilbake til i nyhetsbrevet for desember.

November møter vi med bekymring for de av dere som har utfordrende dager. Vi tenker på dere alle, og håper dere tar kontakt om dere trenger noen å snakke med.

Du kan nå oss på post@smioslo.no eller tlf: 23 31 46 50.

Åpningstider på telefon er mandag til fredag: kl.10.00-15.30 (med unntak av onsdager).
Telefon: 23 31 46 50.

Vi minner om at du alltid kan kontakte Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Dette er en døgnåpen telefon for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende. Du kan være anonym om du vil. Gratis å ringe: 800 57 000
Du kan også ringe VO-linjen. En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Gratis å ringe: 116 006.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart