Omfang og informasjon

Forekomst av seksuelle overgrep mot barn

1 av 5 kvinner og 1 av 10 menn rapporterer å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.
(Thoresen & Hjemdal, BUFDIR, 2014)

De fleste overgrep blir begått av noen barnet kjenner fra før.

(Denne siden er under arbeid)

Kilder:
Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Undersøkelsen ble gjennomført som en telefonintervjustudie med 2435 kvinner og 2092 menn i alderen 18 til 75 år. Intervjuene ble gjennomført i andre kvartal 2013.

Å anmelde et overgrep

Hvordan fungerer anmeldelsesprosessen?

Den som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep må selv bestemme om man ønsker å anmelde forholdet eller ikke. En politianmeldelse foregår på politihusene. Det kan ofte være hensiktsmessig å ringe politiet og avtale dag/tidspunkt for fremmøte for anmeldelsen.

Under avhøret kan man ha bistandsadvokat tilstede. En kan også velge å ta med en venn eller annen tillitsperson. En ansatt hos oss kan også være med som støtteperson. En anmeldelse kan ta flere timer, den blir videofilmet og det blir laget en rapport.

Tenker du på å anmelde og ønsker å ha med deg en ansatt fra SMISO Oslo til politihuset? Ta kontakt med oss på post@smioslo.no, eller snakk med en ansatt på senteret.

Å søke voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for vold, incest eller seksuelle overgrep kan du søke voldsoffererstatning.

I etterkant av et overgrep kan man kvie seg for å undersøke om man har en sak eller om man kan få erstatning. Spesielt der hvor det har gått tid siden overgrepet. Alle som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep kan søke om voldsoffererstatning.

Det kreves at saken er politianmeldt før man søker denne type erstatning.

Ta kontakt med Kontoret for voldsoffererstatning for ytterligere informasjon og fremgangsmåte for søke prosessen.

Gratis advokathjelp

Vurderer du å anmelde? Lurer du på om du kan søke voldsoffererstatning? Vi tilbyr gratis advokathjelp til utsatte og pårørende. Kontakt oss for mer informasjon.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart