Senteret er stengt til og med mandag 13.april – men telefonen har vanlige åpningstider.

Vi fortsetter å følge og være del av Oslo kommune og regjeringens tiltaksplaner for å begrense spredning av koronavirus. Senteret holdes derfor stengt, til og med mandag 13.april.
Alle samtaler, grupper, møter, undervisninger etc i denne perioden må derfor avlyses/utsettes.

Vi gjør oppmerksom på at perioden kan bli forlenget. Følg med på vår hjemmesidene for videre informasjon om drift.

Du kan som vanlig nå oss på telefon mandag – fredag kl.10.00-15.30.
Senteret har utvidet telefontilbudet i denne periden – vi har nå åpent på onsdager også.

23 31 46 50

Du kan også nå oss på e-post:

post@smioslo.no

Vi minner om at du også kan kontakte Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Dette er en døgnåpen telefon for deg som er utsatt for seksuelle overgrep og for deg som er pårørende. Du kan være anonym om du vil. Gratis å ringe: 800 57 000

Du kan også ringe VO-linjen. En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Gratis å ringe: 116 006.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart