Aktiviteter

Aktiviteter ved SMISO Oslo

Alle våre tilbud er gratis, med unntak av sommerleir (egenandel).
Vi har taushetsplikt.

Vi har faste aktiviteter som sanggruppe, yoga, fredagskaffe og allmøte.
I tillegg har vi av og til tilbud som padlegruppe og kunstgruppe.

Se i kalender for datoer.

Sanggruppe

«Syng med den stemmen du har!»

Sanggruppe er et fast tilbud til alle som ønsker å synge eller spille.
Gruppen ledes av vår musikkterapeut Daniel.
Sanggruppa har blant annet sunget på flere av SMISO Oslos arrangementer.
Dette er et uforpliktende tilbud, og man kan møte på de gangene man selv ønsker å delta.

Datoer for sanggruppe finner du i kalender.

Yoga

Fysisk aktivitet er positivt for vår fysiske og psykiske helse.
Yoga er derfor en viktig aktivitet på huset. Her er det fokus på mestring og bevissthet rundt egen kropp og bevegelse.

Programmet som brukes er et program fra medisinsk yoga. Øvelsene er enkle og rolige. Fokuset ligger på å komme i kontakt med pusten og kjenne etter egne behov. Det vil også bli meditasjon, mantraer og avspenningsøvelser. Alle øvelser kan tilpasses individuelle behov.

Datoer for yoga finner du i kalenderen.

Fredagskaffe

Hver fredag har vi felles Fredagskaffe på huset.
Et åpent tilbud og en hyggelig møteplass for brukere og ansatte.
Alltid noe godt å spise til.
Kl.13:30-14:30.

Om du har lyst til å bake eller bidra med til noe annet til kaffen, er det hyggelig. Ta kontakt med personalet for innkjøp av ingredienser enten når du er på huset eller på telefon: 23 31 46 50 / post@smioslo.no.

Redaksjonen 1986

Redaksjonen 1986 er en arena for å utfolde seg med tekst, bilde, foto, illustrasjon og annen kreativitet.
Alle kan bidra inn mot redaksjonens arbeid. Utsatte, pårørende, ansatte eller andre.
Du velger selv hvordan du ønsker å bidra.

Noen skriver personlige historier og dikt. Andre tar bilder. Noen anmelder en film, andre tegner bilder/illustrasjoner etter ulike tanker og idéer.
Noen av arbeidene publiseres på nettsider, sosiale medier eller i Tidsskriftet 1986.

Redaksjonsmøtene er åpne for alle som ønsker å delta eller er nysgjerrig på hvordan det er å være med i redaksjonen og arbeidet.

Datoer for redaksjonsmøtene finner du i kalenderen.

Har du spørsmål?
Kontakt faglig veileder Tora: tora@smioslo.no.

Allmøte

En gang i måneden er det allmøte på senteret. Møtet er åpent for alle brukere og pårørende.
Allmøte ledes av daglig leder Marta.

Vi strekker oss etter å drive senteret i takt med brukernes behov og ønsker. Å dele erfaringer og kunnskap gjennom samtaler og diskusjoner er derfor viktig for å lage gode tilbud. Vi oppfordrer alle brukere og pårørende til å delta på allmøte.

Allmøte foregår slik:
Velkommen
Informasjon og status om senteret fra de ansatte
Saker og innspill fra brukere og pårørende
Eventuelt

Saker du ønsker å ta opp kan sendes til: post@smioslo.no.

Referater fra tidligere allmøter finner du i en mappe på kjøkkenet på senteret.

Dato for neste allmøte finner du i kalender.

Velkommen til allmøte!

Sommerleir

Hver sommer arrangerer vi sommerleir. Sommerleir er for utsatte over 18 år. En fin uke for brukere og ansatte.
Sommerleir har alltid et tema som legger føringer for innholdet i uka. Temaet endres fra år til år.

For mer informasjon om vår sommerleir, ta kontakt på post@smioslo.no, eller følg med i vårt nyhetsbrev eller på hjemmesiden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart