Spørreundersøkelse: Søskenincest

Hva vil det si å være utsatt for incest av en bror eller søster – og hva gjør det med livet mitt?

Det skal ikke være slik at dette skal fortsette å være det bortglemte overgrepet. I følge den forskning som finnes på området, viser det seg at senvirkningene er like alvorlige som etter annen type av incest. Rundt 12% av dem som tar kontakt med SMISO Oslo har vært utsatt for overgrep av en søsken.

I løpet av våren 2019 har vi hatt søskenincest som fokusområde på SMISO Oslo. I tillegg til morgenforum for fagfolk og temakveld for brukere, har vi hatt et tilbud om en ledet lukket gruppe for utsatte for søskenincest. Noe av det som kommer frem er:

  • overgrepene har lang varighet
  • overgrepene har samme alvorlighetsgrad som annen type incest
  • senvirkninger er tilsvarende alvorlige
  • overgrepene blir bagatellisert av omgivelser og hjelpeapparatet

Konklusjonen er at dette er en type seksuelle overgrep som må komme mer frem i lyset. Det finnes forbausende lite faglig, skriftlig materiale om dette spesifikke temaet. Tilsvarende finnes det nesten ikke statistikk der søskenincest er spesifisert.

Dette ønsker SMISO Oslo å gjøre noe med. Vi har utarbeidet et spørreskjema som allerede er fylt ut av deltakerne i gruppa. Vi ønsker å utvide dette dataomfanget å gjelde alle brukere som har vært utsatt for søskenincest, ved at alle sentrene i Norge deltar i denne spørreundersøkelsen. Svarene vil bli systematisert i en rapport som tenkes ferdigstilt våren 2020.  I tillegg vil resultatene av undersøkelsen bli lagt frem på Landskonferansen 2020 i Tromsø. Ansvarlig for undersøkelsen vil være Marianne Lind, faglig rådgiver på SMISO Oslo.

Om du har vært utsatt for incest av bror eller søster og ønsker å delta på denne spørreundersøkelsen, snakk med en avse ansatte på SMISO Oslo, eller ta gjerne kontakt med Marianne Lind på mailadresse: marianne@smioslo.no. Du vil da få tilsendt skjemaet for spørreundersøkelsen.

Spørreskjema kan du laste ned her.

NB: Spørreskjemaet blir makulert straks dataene er registrert.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart