archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Kurs og undervisning

Høyskoleundervisning –

vi har eget opplegg for studenter på HiO Barnevern og på andre høyskolestudier. Ta kontakt for mer info!

9. klasse undervisning

Våren 2008 fikk vi økte bevilgninger av Oslo kommune for å gå ut med holdningsskapende arbeid blant ungdom og fagpersoner rundt disse. Sammen med en referansegruppe, bestående av ungdom, Redd Barna, helsesøstre, psykologer, rektorer, incestutsatte ungdom, lærere, incestutsatte menn og barnevernet, lagde vi et undervisningsopplegg rettet mot 9 klasse.

Våres mål er ikke å avdekke, men å forebygge incest og seksuelle overgrep. Ut i fra tidligere erfaringer med andre niende klasser, ser vi allikevel at vi avdekker tilfeller av seksuelle overgrep. Gjennom dette prosjektet når vi ut til alle typer ungdommer uansett kulturbakgrunn, type familie, kjønn og interesser. Slik kan vi både få informert de som er utsatte ift våre tilbud og viktigheten av å få hjelp. Vi kan støtte venner i å være gode venner – og ikke minst kan vi forebygge at overgrep skjer ved å påvirke potensielle overgripere ift holdninger og kunnskap. I tillegg sikrer vi i stor grad at voksne rundt også kan møte disse ungdommene og hjelpe dem videre ved at vi også underviser lærerne, helsesøster, sosiallærer, rektor og barnevernet i bydelen i forkant.

Ta kontakt om dette skulle være interessant for din skole. Alt er gratis!

Sitater fra elevene:”Dere er så modige som snakker om dette” , jente 15 år. ”Dette var kjempebra og lærerikt” , jente 14 år. ”Det er så bra at dere kommer hit og snakker om det i stedet for at læreren hadde undervist oss i dette!” , jente 14 år. ”Dette er kjempe-vanskelig å høre om, men veldig bra at dere kom”, gutt 15 år. ”Jeg trodde at jenta fra filmen likte det som skjedde ettersom hun ikke ville ha hjelp, men etter at dere fortalte hvorfor det er vanskelig å si ifra er jeg ikke sikker lenger…” gutt 15 år.

Galleri