archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Sommerleir

SMI Oslo har gleden av å invitere til årets SOMMERLEIR 2017 i uke 27 fra søndag 2. juli - fredag 7. juli.

Vi er stolte og glade for å kunne fortelle at vi har fått muligheten til å bo på Stine Sofie Stiftelses nye senter for voldsutsatte barn i Grimstad.

Sted:    Stine Sofies senter for voldsutsatte barn, Grimstad

Tid:      Søndag 2. juli til fredag 7. juli 2017

Påmeldingsfrist onsdag den 3. mai 2017 

Pris: 1250,- (750,- for studenter og trygdede)

Betales etter mottatt deltagerbekreftelse. Frist for betaling er 31. mai 2017.

Vi hadde vår første mannlige deltager på sommerleir for tre år siden. I år vil vi spesielt oppfordre menn og foresatte til utsatte barn om å søke.

Hovedtema for årets sommerleir er:

«Relasjoner - Hvem blir jeg i møte med… familien, venner, kolleger, andre brukere, partnere, naboer og så videre?»

Vi skal utforske:

  • Egne ressurser i møte med hverandre
  • Når er jeg på mitt beste?
  • Hvem har jeg lyst til å være sammen med?
  • Hvem ønsker jeg å si ja til?
  • Hvem har jeg lyst til å være, sammen med andre?
  • Hva trenger jeg for å få til de gode menneskemøtene?
  • Hvordan bruker jeg meg i møte med andre?
  • Hvordan tror jeg at andre opplever meg?

Hvem er leiren for?

Incestutsatte kvinner og menn over 18 år, samt foresatte til incestutsatte barn som er brukere av et støttesenter- På sommerleir forholder vi oss både til vårt eget og andres liv. Vi deler minner, tanker, smerter og glede.Dette er ofte en positiv og berikende prosess. men den kan samtidig være utfordrende. Vi er derfor avhengig av at du som deltager kan ivareta deg selv også når du har det tøft. Som deltager på sommerleir forplikter du deg til å være tilstede hele uken.

Hva skjer på leiren?

I år vil vi ha en leir som har fokus på den enkeltes indre styrke og at vi gjennom felleskap kan støtte hverandre i jakten på denne. Vår tanke er at den enkelte hjelper seg selv og andre til å skape et liv på egne premisser.

Relasjoner er viktig for oss, på SMI Oslo tenker vi at våre relasjonelle skader heles i relasjon til andre.

Dette fokuset vil vi jobbe med i store og små grupper, med ulike tilnærminger. Dette vil for eksempel være gjennom å delta i aktiviteter som å lage og spille musikk, meditere, grille, male t-skjorter og bruke kroppen, samt fellessamlinger.  Vi vil diskutere, leke, dele erfaringer og kose oss.

Hele leiroppholdet vil preges av det likeverdige forholdet mellom deltager og ansatt.

Fellesrunder

I fellesrunder vil alle leirdeltakerne samles.  Her kan man dele erfaringer, tanker og behov med hverandre. Disse rundene vil være en viktig del av leiren. For mange gir fellesrundene opplevelser som kan være både sterke og gode. Vi vil også lage en felles avslutning hvor man gis mulighet til å si noen ord om hva man tar med fra leiren.

Leirfamilie

Det å være på leir kan både være skremmende, kjempegøy men også hardt arbeid. Det kan derfor være godt å ha noen å dele opplevelsene med. Med bakgrunn i denne erfaringen, vil alle få sin egen lille leirfamilie bestående av 3-6 personer. Leirfamiliene møtes til faste tider 

og møtene er obligatoriske. Dere vil få god skriftlig og muntlig informasjon om leirfamiliene på sommerleir.

Hvor skal vi være og hvordan skal vi bo?

Vi skal være på Stine Sofie-senteret i Grimstad. Dette senteret ble åpnet i fjor og er laget for å gi tilbud til voldsutsatte barn. Vi er både glade og stolte over at vi fikk lov til å bruke dette senteret.

Det er plass til 30 personer på dette senteret, fordelt på 15 leiligheter. Med mindre det er tvingende nødvendig vil det ikke være mulig å bestille enerom. Dersom du har et spesielt behov grunnet helseutfordringer, ber vi deg ta direkte kontakt med Amina eller Kari, Senteret er handicap-tilpasset.

Alkohol og rusmiddelbruk

Som ved alle andre arrangement i regi av SMI-Oslo er det forbudt å nyte alkohol eller illegale rusmidler på leiren.

Påmeldingsfrist onsdag 03. mai

Her gjelder første kvinne/mann til mølla. Ved utelatt betaling vil plassen gå videre til den neste på venteliste. Frist for betaling er 31.mai. Dersom du får plass på årets sommerleir vil du få tilsendt deltagerbekreftelse, samt informasjon om leieren.

Hvis dette er din første sommerleir og ingen av oss ansatte kjenner deg, vil vi ta kontakt med deg pr. telefon. Vi kan komme til å be om å få en uttalelse fra din terapeut. Dette har sammenheng med at vi er opptatt av at du kan ivareta deg selv på leieren.

Har du bursdag mens det er sommerleir?

Ønsker du å feire denne dagen så gi oss beskjed så har vi gjerne en liten markering.

 

NB! Vi forbeholder oss retten til endringer i programmet. Vi oppfordrer deg til å følge med på nettsidene våre.

Vennlig hilsen Sommerleirkomiteen 2017.

Marianne Lind, Vigdis Fodnes, Amina Benattou, Nina Haugaard, Else-Gro og Kari Hillås.

For påmelding se Nyhetsbrevet for mars se her

Galleri