archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Temakveld for pårørende: Økt kunnskap om senvirkninger

Vi inviterer til temakvelder for pårørende til incestutsatte. Temakveldene vil inneholde undervisning og dialog rundt et tema knyttet til det å være pårørende.

Sted: Støttesenter mot incest, Akersgate 1.

Hvem kan delta: Alle pårørende til incestutsatte som foresatte, voksne søsken, partnere, andre slektninger eller noen utenfor familien som er en støtteperson.

Den første temakvelden blir mandag 13. februar kl. 18.00 - 20.00

"Økt kunnskap om senvirkninger"

Her vil vi ta for oss senvirkninger utsatte for incest kan oppleve, og som kan være vanskelige å forstå for de som er i nære relasjoner til den utsatte.

Kom gjerne med forslag til tema dere ønsker at vi skal ta og/eller andre typer tilbud dere kunne tenke dere J

Beste hilsen

Vigdis (vigdis@smioslo.no) og Elisabeth Ines (elisabeth@smioslo.no

Galleri