archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Redaksjonsmøte Ikke Stikka*

Tirsdag 7. februar kl . 14.00 - 15.00

Velkommen til åres først redaksjonsmøte 2017! Vi møtes tirsdag den 07. februar kl. 14.00 på stuen. Der blir satt frem kaffe/te og noe godt til ganen.

Tema ”Barnet” fra 2016 vil bli videreført til 2017. Vi vil derfor jobbe videre ut fra allerede satte planer og ideer. Vi tror dette temaet vil gi rom for flere utrolig interessante bidrag og historier fra dere.

Arbeidet med det nye nummeret startet tidlig i januar, hvor vi hadde et internt planleggingsmøte med de ansatte den 6. Januar. Her planla vi det arbeidet som skal gjøres det kommende året.

Vi vil gjennom våren fortsette å sende ut regelmessige oppdateringer om hvordan arbeidet med bladet står til alle som ønsker å bidra, og hvilke muligheter dere har til å bidra. Vi ønsker bidragsytere fra hele landet og håper å få et blad som representerer alle brukere og ansatte uansett kjønn og tilhørighet. Bladet har et opplag på 5000 eksemplar og vi sender en kasse av 65 stk. til landets 22 andre støttesentre mot Incest og seksuelle overgrep i Norge.

Ditt bidrag kan være i form av dikt, fotografier, illustrasjoner, lengre tekster eller intervjuer. Vi håper å se materiale som kan beskrive og tydeliggjøre denne utgavens tema. Med ”Barnet” ønsker vi å få frem hvilke roller barnet kan ha i konteksten seksuelle overgrep. For eksempel som utsatt, en pårørende eller venn.

Vi ønsker også å synliggjøre hvilke tilbud barn har å benytte seg av. Tekstene i Ikke Stikka’ vil være skrevet av voksne som reflekterer tilbake til sin egen barndom eller sitt eget barns oppvekst.

Vi ønsker alle bidrag velkomne, men vi kan dessverre ikke garantere at alt mottatt materiale blir brukt i den endelige utgaven. Dersom mottatt materiale må endres ut over rettelser, tar vi kontakt med innsender. Legg også ved om du ønsker å stå med fullt navn, som anonym eller under et kallenavn.

Spørsmål eller henvendelser om bidrag kan rettes til hakon@smioslo.no, eller Stiftelsen Støttesenter mot incest Oslo, Postboks 568 sentrum, N-0105 Oslo.

Vi håper mange av dere ønsker å bli med i arbeidet med Ikke Stikka’ i 2017. Vi gleder oss veldig til å starte arbeidet med bladet og til samarbeidet med dere!

 

Hilsen,

Håkon, Helene, Peder og Elisabeth Ines