archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Seksualitetsgruppe

Seksualitetsgruppe våren 2017.

Oppstart tirsdag 7. mars og  tirsdag 21. mars kl. 17.30 – kl. 20.30.

Velkommen til å melde interesse for å delta på seksualitetsgruppe til våren.

Det er ca. 8 personer som får anledning til å være med i gruppa.

Gruppa vil foregå på tirsdagskvelder fra mars til juni, ca. 2 ganger i måneden, totalt 8 kvelder.

Noen av temaene som det vil bli satt fokus på i innledningen til hver samling er::

-Barns normale seksualitet -Hvordan blir seksualiteten preget under overgrep

-Seksualitet i barne- og ungdomsårene for utsatte: Eks: Utagering, tilbaketrekning og aseksuell

-Kroppen: hvordan fungerer vi seksuelt

-Ta tilbake sin egen seksualitet, egen tilfredsstillelse

-Bearbeiding av det seksuelle traume

-Valg av seksualpartner, legning -Kompleksiteten mellom nærhet, tillit og sex

-Seksuelle fantasier og tenningsmønstre

-Hvordan få et godt og trygt seksualliv med en annen

Vi kommer også til å jobbe i mindre grupper hvor hver enkelt får tid og anledning til å snakke om egen historie og utfordringer. Sammen med Amina har SM Oslo engasjert Kine Pretorius til å lede gruppen. Hun har jobbet 11 år på senteret og er utdannet sexologisk rådgiver.

Vi gleder oss til å jobbe med dette spennende og kompliserte temaet sammen med dere.

Hilsen Amina og Kine.

Påmeldingsfrist til seksualitetsgruppe våren 2017 er 25. februar.

Kan sendes til: amina@smioslo.no, eller levere påmeldingsslippen du finner i Nyhetsbrevet for mars. se her