archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Allmøte

En gang i måneden er det allmøte ved støttesenteret.  Møtet avholdes første mandag i måneden fra kl. 17.00 til kl. 18.00. 

Allmøtet den 3. april ledes denne gang av Marta.

Møtet er åpent for incestutsatte over 18 år og foresatte/pårørende.

Allmøtet er et svært viktig organ på senteret og vi oppfordrer alle brukere og pårørende til å delta på disse møtene.

Vårt mål er å drive senteret i takt med brukernes behov og ønsker. Det å dele erfaringer og kunnskap gjennom samtaler og diskusjoner er avgjørende.

Referat fra tidligere allmøter eller innspill dertil kan du se i permen som står på kjøkkenet.

Saksliste:

  • Velkommen
  • Informasjon og status senteret
  • Taushetsplikt brukere i mellom - hva med sosiale medier?
  • Oppsummering av 8. mars.
  • Sommerleir
  • Opprydning etter matlaging, og rydding generelt
  • Saker og innspill fra møtedeltakere
  • Eventuelt

Dersom du har saker du ønsker å melde i forkant av møtet kan disse sendes til: post@smioslo.no.

Vi oppfordrer alle til å komme, siden vi blant annet skal diskutere endring av navnet til senteret denne kvelden.

Hjertelig velkommen!

Galleri