archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Allmøte

En gang i måneden er det allmøte ved støttesenteret.  Møtet avholdes første mandag i måneden fra kl. 17.00 til kl. 18.00. 

Allmøtet den 6. mars ledes denne gang av Kari og Tonje.

Møtet er åpent for alle brukere og pårørende.

Allmøtet er et svært viktig organ på senteret og vi oppfordrer alle brukere og pårørende til å delta på disse møtene.

Vårt mål er å drive senteret i takt med brukernes behov og ønsker. Det å dele erfaringer og kunnskap gjennom samtaler og diskusjoner er avgjørende.

Referat fra tidligere allmøter eller innspill dertil kan du se i permen som står på kjøkkenet.

Saksliste:

  • Velkommen
  • Informasjon og status senteret
  • Trivselsregler på støttesenter mot incest Oslo
  • Saker og innspill fra møtedeltakere
  • Eventuelt

Dersom du har saker du ønsker å melde i forkant av møtet kan disse sendes til: post@smioslo.no.

Vi oppfordrer alle til å komme, siden vi blant annet skal diskutere endring av navnet til senteret denne kvelden.

Hjertelig velkommen!

Galleri