Temakvelder

For økt kunnskap om incest og seksuelle overgrep

Alle våre tilbud er gratis.
Vi har taushetsplikt.

Temakveldene har ulike tema. Kveldene er åpne for alle brukere over 18 år, men har noen ganger en bestemt målgruppe.

Noen temakvelder holdes av våre ansatte. Andre gjennomføres i samarbeid med eksterne aktører.
På enkelte temakvelder er deltakernes erfaringer og kunnskap en viktig del av opplegget.
Ved å utveksle erfaringer kan vi inspirere hverandre til videre vekst og innsikt i egen livssituasjon.

Se kalender for datoer for temakvelder.

Har du spørsmål vedrørende temakvelder eller forslag til tema, ta kontakt på post@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart