Tidsskriftet 1986

Et tidsskrift om traumer, senvirkninger og håp.

Et magasin laget av mennesker utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, pårørende og fagpersoner.

Tidsskriftet 1986 tar for seg temaer knyttet til incest og seksuelle overgrep. Tidsskiftet produseres og utgis av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo). Magasinets hovedmålgruppe er utsatte i samfunnet, pårørende og andre som ønsker å lære mer om tema.

Magasinet gis også ut til helsestasjoner, legekontorer, høyskoler og andre SMISO-sentre nasjonalt.

Tidsskriftet har blitt publisert i ulike varianter siden 1987. Først het bladet Jentespranget. Fra starten av 1990-tallet til 2018 gikk tidsskriftet under navnet Ikke Stikka. Nå fortsetter vi under navnet 1986.

Neste utgivelse av Tidsskiftet 1986 er satt til våren 2021.

Bidra til Tidsskiftet 1986

Tidsskriftet 1986s viktigste målsetning er å gi utsatte og pårørende et sted å ytre seg.
1986 er et magasin hvor du kan finne mye kunnskap og informasjon om incest og seksuelle overgrep.
Magasinet har ved flere anledninger hatt gjesteskribenter. Disse er ofte fagpersoner med unik kompetanse innen ulike fagfelt.
Arbeidet opp mot Tidsskriftet 1986 foregår i Redaksjonen 1986.

Redaksjonen 1986 er en arena for å utfolde seg med tekst, bilde, foto, illustrasjon og annen kreativitet.
Alle kan bidra inn mot redaksjonens arbeid. Utsatte, pårørende, ansatte eller andre.
Du velger selv hvordan du ønsker å bidra.

Noen skriver personlige historier og dikt. Andre tar bilder. Noen anmelder en film, andre tegner bilder/illustrasjoner etter ulike tanker og idéer.
Noen av arbeidene publiseres på nettsider, sosiale medier eller i Tidsskriftet 1986.

Redaksjonsmøtene er åpne for alle som ønsker å delta eller er nysgjerrig på hvordan det er å være med i redaksjonen og arbeidet.

Datoer for redaksjonsmøtene finner du i kalenderen.

Har du spørsmål?
Kontakt faglig veileder Tora: tora@smioslo.no.

Tilhørighet (2019)

2021: "Tema kommer"

Menn (2015)

Barnet (2017)

Kroppen (2013)

Skam (2014)

Selvhjelp (2010)

Jubileumsåret (2012)

Svart på hvitt om incest (2008/2)

Pårørende (2009)

Hjelpeapparatet (2004)

Selvskading (2008/1)

Seksualitet (2003/1)

Incest som ressurs (2003/2)

Selvhjelp (2002/1)

Unge overgripere (2002/2)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart