Tidsskriftet 1986

Et tidsskrift om traumer, senvirkninger og håp.

Et magasin laget av mennesker utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, og fagpersoner som arbeider med denne tematikken

1986 er et tidsskrift som tar for seg tematikken rundt incest og seksuelle overgrep. Produseres og utgis av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo). Magasinets hovedmålgruppe er utsatte i samfunnet, deres nærstående og andre som ønsker å lære mer om tematikken rundt incest og seksuelle overgrep.

Vi har som mål om å delta aktivt i samfunnsdebatten og produsere aktuelle artikler om incest, seksuelle overgrep og senvirkningene av dette. Magasinet gis også ut til helsestasjoner, legekontorer, høyskoler og andre SMISO-sentre nasjonalt. Redaksjonen til 1986 består av tre faste ansatte, samt en rekke brukere ved SMISO Oslo og ved andre SMISO-sentre rundt om i landet.

Tidsskriftet har blitt publisert i ulike varianter siden 1987. Først het bladet Jentespranget. Fra starten av 1990-tallet til 2018 gikk tidsskriftet under navnet Ikke Stikka. Nå gleder vi oss til å fortsette under navnet 1986.

Neste utgivelse av 1986 er satt til våren 2021.

Bidra til 1986

«Skriv med den stemmen du har!»

Er du bruker ved et incest- eller krisesenter, utsatt, nærstående eller fagperson, og ønsker å bidra til 1986? Du er hjertelig velkommen.

1986 første og viktigste målsetning er å gi brukere ved SMISO-sentre over hele landet, utsatte i samfunnet og deres nærstående en stemme og et sted å ytre seg.

Alle kan derfor bidra til magasinet. Enten man er overgrepsutsatt, nærstående eller ikke, kan man bidra til 1986. Man velger også selv hvordan man ønsker å bidra. Man kan dele personlige historier eller skrive kommentarer på noe man reagerer på eller interesserer seg for. Man kan skrive tekster, lage illustrasjoner til faglige tekster skrevet av redaksjonens ansatte, eller sende inn illustrasjoner eller fotografier basert på egne ideer. 

Det er også mulig å delta på redaksjonsmøtene som finner sted én gang i måneden hos SMISO Oslo, i Akersgata 1. For å delta på redaksjonsmøtene må en være medlem av redaksjonen. Det er gratis og ingen bindingstid på dette. Det vi derimot ønsker er at alle som møter på redaksjonsmøtene forplikter seg til å delta i diskusjoner og idemyldring under møtene. Ønsker du å være en del av redaksjonen kan du kontakte Tora på e-posten under. Du vil da bli registrert som medlem av redaksjonen til 1986, og bli invitert til hvert redaksjonsmøte via e-post, samt motta referater og nyheter fra magasinet. 

1986 skal også være et magasin hvor man kan finne faglig kunnskap og informasjon om incest og seksuelle overgrep. Magasinet har derfor gjesteskribenter hvert år, bestående av fagpersoner fra hele landet, alle med unik kompetanse og varierende fagfelt. Fagpersoner, samfunnsdebattanter og andre er velkomne til å skrive kronikker og kortere debattinnlegg i 1986.

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra til tidsskriftet, kontakt redaktør Tora Bjørnøy Lalim på e-post, på tora@smioslo.no.

Tilhørighet (2019)

2021: "Tema kommer"

Menn (2015)

Barnet (2017)

Kroppen (2013)

Skam (2014)

Selvhjelp (2010)

Jubileumsåret (2012)

Svart på hvitt om incest (2008/2)

Pårørende (2009)

Hjelpeapparatet (2004)

Selvskading (2008/1)

Seksualitet (2003/1)

Incest som ressurs (2003/2)

Selvhjelp (2002/1)

Unge overgripere (2002/2)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart