Tidsskriftet Ikke Stikka

Et tidsskrift om incest og seksuelle overgrep

Det avholdes ingen flere redaksjonsmøter før jul.

Ikke Stikka er et tidsskrift som tar for seg tematikken rundt incest og seksuelle overgrep, produsert og gitt ut av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo). Tidsskriftet har blitt publisert i ulike varianter siden 1987, da det ble startet av ansatte og brukere ved Støttesenter mot incest Oslo, under navnet «Jentespranget».

Fra å være et internt magasin primært laget av og for SMISO Oslos brukere, har tidsskriftet i dag en stående redaksjon med mål om å aktivt ta del i samfunnsdebatten og produsere aktuelle artikler om incest, seksuelle overgrep og senvirkningene av dette. Magasinet kommer ut én gang i året, vanligvis i november, og gis ut til helsestasjoner, legekontorer, høyskoler og andre SMISO-sentre nasjonalt. Redaksjonen til Ikke Stikka består av fire faste ansatte, samt en rekke brukere ved SMISO Oslo og ved andre SMISO-sentre rundt om i landet.

Ikke Stikkas hovedmålgruppe er utsatte i samfunnet, deres pårørende og andre som ønsker å lære mer om tematikken rundt incest og seksuelle overgrep.

Bidra til Ikke Stikka

«Skriv med den stemmen du har!»

Er du bruker ved et incest- eller krisesenter, utsatt, pårørende eller fagperson, og ønsker å bidra til Ikke Stikka? Du er hjertelig velkommen.

Ikke Stikka første og viktigste målsetning er å gi brukere ved SMISO-sentre over hele landet, utsatte i samfunnet og deres pårørende en stemme og et sted å ytre seg.

Alle kan derfor bidra til magasinet. Enten man er overgrepsutsatt, pårørende eller ikke, kan man bidra til Ikke Stikka. Man velger også selv hvordan man selv ønsker å bidra. Man kan dele personlige historier eller skrive kommentarer på noe man reagerer på eller interesserer seg for. Man kan skrive tekster, lage illustrasjoner til faglige tekster skrevet av redaksjonens ansatte, eller sende inn illustrasjoner eller fotografier basert på egne ideer. 

Det er også mulig å delta på redaksjonsmøtene som finner sted én gang i måneden hos SMISO Oslo, i Akersgata 1. For å delta på redaksjonsmøtene må en være medlem av redaksjonen. Det er gratis og ingen bindingstid på dette. Det vi derimot ønsker er at alle som møter på redaksjonsmøtene forplikter seg til å delta i diskusjoner og idemyldring under møtene. Ønsker du å være en del av redaksjonen kan du kontakte Håkon på e-posten under. Du vil da bli registrert som medlem av redaksjonen til Ikke Stikka, og bli invitert til hvert redaksjonsmøte via e-post, samt motta referater og nyheter fra magasinet. 

Ikke Stikka skal også være et magasin hvor man kan finne faglig kunnskap og informasjon om incest og seksuelle overgrep. Ikke Stikka har derfor gjesteskribenter hvert år, bestående av fagpersoner fra hele landet, alle med unik kompetanse og varierende fagfelt. Fagpersoner, samfunnsdebattanter og andre er velkomne til å skrive kronikker og kortere debattinnlegg i Ikke Stikka. Frist for alle bidrag til magasinet er 19. oktober.

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra til tidsskriftet, kontakt redaktør Håkon Benjaminsen via e-post, på hakon@smioslo.no.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart