Tidsskriftet 1986

Et tidsskrift om traumer, senvirkninger og håp. Laget av mennesker utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, og fagpersoner som arbeider med denne tematikken.

Neste redaksjonsmøte: informasjon kommer

1986 er et tidsskrift som tar for seg tematikken rundt incest og seksuelle overgrep, produsert og gitt ut av Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo (SMISO Oslo). Tidsskriftet har blitt publisert i ulike varianter siden 1987, da det ble startet av ansatte og brukere ved Støttesenter mot incest Oslo, under navnet Jentespranget. Fra starten av 1990-tallet til 2018 gikk tidsskriftet under navnet Ikke Stikka.

Fra å være et internt magasin primært laget av og for SMISO Oslos brukere, har tidsskriftet i dag en stående redaksjon med mål om å aktivt ta del i samfunnsdebatten og produsere aktuelle artikler om incest, seksuelle overgrep og senvirkningene av dette. Magasinet kommer ut én gang i året, vanligvis i januar, og gis ut til helsestasjoner, legekontorer, høyskoler og andre SMISO-sentre nasjonalt. Redaksjonen til 1986 består av fire faste ansatte, samt en rekke brukere ved SMISO Oslo og ved andre SMISO-sentre rundt om i landet.

1986 sin hovedmålgruppe er utsatte i samfunnet, deres nærstående og andre som ønsker å lære mer om tematikken rundt incest og seksuelle overgrep.

Bidra til 1986

«Skriv med den stemmen du har!»

Er du bruker ved et incest- eller krisesenter, utsatt, nærstående eller fagperson, og ønsker å bidra til 1986? Du er hjertelig velkommen.

1986 første og viktigste målsetning er å gi brukere ved SMISO-sentre over hele landet, utsatte i samfunnet og deres nærstående en stemme og et sted å ytre seg.

Alle kan derfor bidra til magasinet. Enten man er overgrepsutsatt, nærstående eller ikke, kan man bidra til 1986. Man velger også selv hvordan man ønsker å bidra. Man kan dele personlige historier eller skrive kommentarer på noe man reagerer på eller interesserer seg for. Man kan skrive tekster, lage illustrasjoner til faglige tekster skrevet av redaksjonens ansatte, eller sende inn illustrasjoner eller fotografier basert på egne ideer. 

Det er også mulig å delta på redaksjonsmøtene som finner sted én gang i måneden hos SMISO Oslo, i Akersgata 1. For å delta på redaksjonsmøtene må en være medlem av redaksjonen. Det er gratis og ingen bindingstid på dette. Det vi derimot ønsker er at alle som møter på redaksjonsmøtene forplikter seg til å delta i diskusjoner og idemyldring under møtene. Ønsker du å være en del av redaksjonen kan du kontakte Håkon på e-posten under. Du vil da bli registrert som medlem av redaksjonen til 1986, og bli invitert til hvert redaksjonsmøte via e-post, samt motta referater og nyheter fra magasinet. 

1986 skal også være et magasin hvor man kan finne faglig kunnskap og informasjon om incest og seksuelle overgrep. Magasinet har derfor gjesteskribenter hvert år, bestående av fagpersoner fra hele landet, alle med unik kompetanse og varierende fagfelt. Fagpersoner, samfunnsdebattanter og andre er velkomne til å skrive kronikker og kortere debattinnlegg i 1986. Frist for alle bidrag til magasinet er siste søndag i oktober. 

Har du spørsmål eller ønsker du å bidra til tidsskriftet, kontakt redaktør Tora Bjørnøy Lalim på e-post, på tora@smioslo.no.

Tilhørighet (2019)

2021: "Tema kommer"

Menn (2015)

Barnet (2017)

Kroppen (2013)

Skam (2014)

Selvhjelp (2010)

Jubileumsåret (2012)

Svart på hvitt om incest (2008/2)

Pårørende (2009)

Hjelpeapparatet (2004)

Selvskading (2008/1)

Seksualitet (2003/1)

Incest som ressurs (2003/2)

Selvhjelp (2002/1)

Unge overgripere (2002/2)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart