Trygg deltakelse: SMISO på Norway cup

av Renate Mayalila og Håkon Benjaminsen

Norway Cup har denne uka blitt arrangert på Ekerbergsletta for nesten 1900 fotballag fra hele verden. SMISO Oslo er tilstede hele uken hvor vi står på stand for å snakke med de unge fotballspillerne og de voksne. Vi deler ut infomateriale og holder quiz. SMISO Oslo har denne uken stått sammen på stand først med Kripos og så PLAN International. Sammen viser vi at forebygging av og arbeid mot seksuelle overgrep står høyt på prioriteringslista på verdens største fotballturnering for barn og unge.

Vi anslår at en av fem barn vil oppleve seksuelle overgrep før de er fylt 18 år. Dette betyr at mange av barna på fotballbanen også kjemper sitt livs kamp også utenfor banen, ofte uten lagkamerater og supportere å støtte seg på.

Det er derfor urolig viktig at vi voksne viser at vi er tilstede for barna i disse sakene, og at vi viser at vi er villige til å lytte.

«Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig»

Daglig leder ved SMISO Oslo, Marta Trzcinska Slinde, mener at det er et viktig skritt i riktig retning at et internasjonalt arrangement som Norway Cup prioriterer forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

– Intensjonen vår med å være tilstede på Norway Cup er å vise barna at vi er der for dem, sier hun.

Vi vet at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep ofte skylder på seg selv for å overleve. Skyldfølelse, skam og frykt for å ikke bli trodd hindrer mange barn i å fortelle hva de blir utsatt for. Trzcinska Slinde sier at ansvaret for å avdekke overgrep aldri må legges på barna.

– Vi som voksne og som samfunn må være ett skritt foran. Barn er avhengige av riktig kunnskap for å forstå at det som skjer ikke er deres feil og de trenger verktøy for å kommunisere at noe er galt. Men, det er vår jobb å se dem, fange opp signalene og tro på det de har å si, konstaterer hun.

«Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig» opplyser RVTS Sør. For deg som forelder, pårørende, trener eller annen voksenperson i barn og unges liv er det viktig å forstå at adferd er et kommunikasjonsverktøy.

«Barn speiler seg i hverandre. Det å dra på et arrangement som Norway Cup kan bidra til at de forstår at det de selv opplever ikke er vanlig.»

Barn sender ofte ut signaler hvis noe er galt, men signalene kan være vanskelig å umiddelbart forstå grunnen for. Disse signalene kan være grenseoverskridende adferd, spiseforstyrrelser, aggresjon eller et stort behov for å bli sett. Det er derfor viktig at man som voksen tar seg tid til barna en møter; ser du noe du reagerer på, spør barnet hvordan det går, eller hvorfor det oppfører seg sånn. Og spør gjerne flere ganger.

– Det er sjelden du får svar på første forsøk. Vis at du er der for barna, sier Marta Trzcinska Slinde.

Barn speiler seg i hverandre. Det å dra på et arrangement som Norway Cup, hvor de er omringet av lagkamerater, nye omgivelser og positive opplevelser, kan bidra til at de forstår at det de selv opplever ikke er vanlig. Det kan åpne for at de deler sine erfaringer.

– Vis at du er der for barna.

Det å komme ut av vante omgivelser åpner for nye erfaringer, noe som kan synliggjøre at det man selv opplever ikke er normalt. Vår erfaring er at det kan være lettere å fortelle når man er borte fra «det vonde» og i trygge omgivelser, blant folk man er glade i.

Det er nettopp dette som er grunnen for at SMISO Oslo, Kripos og andre lignende organisasjoner er tilstede på Norway cup – for å nettopp være tilstede for barna, for å synliggjøre at det er noen som heier på dem og at de ikke skal kjempe denne kampen alene.

Har du spørsmål til oss eller ønsker du kontakt med SMISO Oslo, kan du nå oss post@smioslo.no eller på telefon. 23 31 46 50.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart