Bli med på sommerleir 2020!

Selvivaretakelse er hovedtema for årets sommerleier.

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo arrangerer hvert år en sommerleir for kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Dette er alltid givende for de som deltar. Vi håper du har lyst til å bli med.
Sted: Skjeberg folkehøyskole, oldtidsveien 35A, 1747 Skjeberg.

Tid: mandag 22. juni til fredag 26. juni 2020.

Påmeldingsfrist fredag 24. april 2020

Les mer om årets sommerleir og påmelding.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart