Vi er med på dugnadet -om nye og tidligere tiltak

Vi er med på dugnaden.
Dagens smittesituasjon i Oslo gjør det vanskelig å fortsette med dagens drift.
Som følge av kommunens nye innstramminger vil vi i tiden fremover ha en (enda mer) annerledes drift. Vi viderefører tidligere tiltak og innfører nye tiltak, hvor noen endringer vil tre i kraft allerede mandag 2. november.

For eksempel, så vet vi at jo lenger tid man er sammen i samme rom, jo mer eksponert kan man bli for smitte. Av den grunn vil åpent hus på mandagskvelder bli fra 16.00 – 19.00, fom. mandag 2. november. Vi vet at åpent hus på kveld er et kjærkomment tilbud og at endringer ofte er vanskelig. Vi håper allikevel at alle som besøker oss på kveldstid vil oppleve fellesskap og støtte, selv om kvelden avsluttes tidligere enn før.

For å sikre (så langt det lar seg gjøre) at senteret ikke må stenge om vi skulle få smitte inn på senteret, så innfører vi en kohortløsning for ansatte hvor vi utvider hjemmekontorløsning i tråd med Oslo kommunes påbud. For deg som bruker, fagperson, eller samarbeidspartner, vil dette bety at fysisk oppmøte på senteret reduseres så mye som mulig. Vi oppfordrer alle som er i kontakt med senteret om å ha kontakt gjennom alternative kanaler som f eks. telefon eller video. For de av dere som ønsker å prate med oss, ta gjerne kontakt på e-post: post@smioslo.no eller telefon 23 31 46 50.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart