Vi feirer at Trude har vært ansatt i 25 år ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Vår kjære Trude Barstad har vært ansatt ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo i 25 år.
Dette feiret vi med kake, bilder, taler og mimring tidligere denne måneden.

Trude har i mange år jobbet aktivt mot incest, seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt mot barn. Med et særlig fokus på tilbudet for de pårørende, har Trude vært en viktig stemme for mennesker utsatt for seksuelle overgrep. Trude har vært opptatt av hvordan seksuelle overgrep preger en hel familie, venner rundt den utsatte og nettverk forøvrig.

Trude har vært opptatt av å videreformidle senterets kunnskap om incest og seksuelle overgrep. Hun har undervist et enormt antall barnehageansatte, lærere og helsepersonell for å spre engasjement og kunnskap om tematikken.
Med årene har Trude vært en trygg og kunnskapsrik veileder for flere studenter. Hun har hele veien vært opptatt av at alle som jobber med mennesker må ha kunnskap om seksuelle overgrep for å kunne jobbe forebyggende, avdekke og hjelpe de som trenger det.

Trudes engasjement er inspirerende og motiverende, og vi gleder oss over å ha henne som kollega og ansatt ved senteret.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart