Visste du at vi kan følge deg til offentlige hjelpeinstanser?

Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep synes det er vanskelig å gå til tannlegen og andre helseundersøkelser. Våre sosialkonsulenter har mulighet til å følge deg både til tannlege, lege, NAV, studieveiledning og andre offentlige instanser, slik at det blir lettere for deg å ivareta deg selv og helsen din.

For at vi skal kunne bli med deg, er vi avhengige av at du tar kontakt med oss i god tid i forveien slik at vi kan planlegge og sette av personalressurser til dette. Vi tilstreber å hjelpe så mange av våre brukere som mulig med denne type bistand, men må ta forbehold om at vi har ledige personalressurser.

Ta kontakt med oss per e-post: post@smioslo.no

I e-posten ber vi deg oppgi ditt navn samt dato, klokkeslett og sted for avtalen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart